Nepřímé testy exokrinní funkce pankreatu

From WikiSkripta


Testy exokrinní funkce pankreatu

Nepřímé funkční testy jsou založeny na principu, kdy perorálně je podán chromogenní (nebo fluorogenní) substrát, který je štěpen pankreatickými enzymy (chymotrypsinem, lipázou). NBT-PABA test (Bentiromid, Roche; není již vyráběn) obsahoval substrát N-benzoyl-L-tyrosyl-4-aminobenzoovou kyselinu (Bz-Tyr-PAB), u nás byl vyráběn ALTAB test (Spofa-Gnost Pankenzan, Léčiva) se susbtrátem N-acetyl-L-tyrosyl-4-aminobenzoovou kyselinou (Ac-Tyr-PAB), který poskytoval lepší diskriminaci mezi souborem nemocných s insuficiencí pankreatu a kontrolním souborem. Fluorogenní variantou je preparát Pankreolauryl (substrátem je fluorescein-di-laurylester). Koncentrace chromogenu (fluorogenu) vyloučeného močí, resp. jeho koncentrace v séru je mírou aktivity enzymu v duodenu. Mezi nepřímé testy patří i stanovení chymotrypsinu nebo elastázy-1 ve stolici. V poslední době se objevují další nové funkční testy – dechové testy, kdy perorálně podaný substrát je značen izotopem uhlíku 13C (starší testy izotopem 14C). Mírou aktivity pankreatických enzymů je koncentrace 13C (nebo 14C) ve vydechovaném vzduchu.

Provedení PABA testu[edit | edit source]

Graf k PABA testu

Pacient přichází nalačno a je odebrán vzorek séra a moče. Následuje podání substrátu (Ac-Tyr-PAB ve 4 tabletách) a stimulační pokrm (modifikace Lundhovy snídaně – hydrolyzát kaseinu s olivovým olejem). Po dobu 6hodinového sběru moče pacienta saturujeme tekutinami (minimálně 3 × 250 ml čaje). Po 3 hodinách se odebere další vzorek krve, po 6 hodinách poslední porce moče, změří se celkový objem moče za 6 hodin a pro analýzu se vezme vzorek cca 10 ml moče. Laboratorní zpracování zahrnuje změření objemu moče za 6 hodin a stanovení koncentrace HPAB ve vzorcích séra a moče po hydrolýze. HPAB se stanovuje diazotační reakcí podle Bratton-Marshala s fotometrickým měřením.

Klinický význam[edit | edit source]

Terapie pankreatu

Nepřímé funkční testy mají význam jako screeningové testy k průkazu pankreatické insuficience, diferenciální diagnostice malabsorpčního syndromu a chronické pankreatitidy. Normální hodnoty výdeje močí za 6 hodin > 30,7 % podaného množství pankreatickou nedostatečnost vylučují. Pomocnou hodnotou je hladina v séru ve 3. hodině testu s hranicí normálních hodnot > 25 µmol/l. Pankreatickou insuficienci lze vyloučit i při sníženém výdeji močí za 6 hodin, tj. < 30,7 %, je-li prokázána normální hladina v séru. PABA test (ALTAB-test) se také s výhodou používá pro stanovení účinnosti pankreatické substituce enzymovými preparáty (např. Pankreolan, Panzynorm, Panpur, Kreon aj.). Při interpretaci výsledků PABA testu je nutno zvažovat komplexně možnosti falešně snížených hodnot v důsledku porušené funkce dalších orgánů, které se na výsledku testu uplatňují. Falešně pozitivní výsledky byly prokázány při podání tablet s nižším obsahem substrátu (např. v důsledku přítomnosti racemátu, tj. D,L-formy tyrosinu). Vzhledem k obtížím při interpretaci výsledků PABA-testu a relativně vysokému počtu falešně pozitivních výsledků již byla popsána celá řada modifikací. Jedná se především o stanovení tzv. PABA-indexu, stanovení PABA spolu s dalším markerem, např. PAS nebo radioizotopu 14C ze značeného substrátu. Moderní variantou PABA testu je dechový test se stabilním izotopem 13C ve značeném dipeptidu – benzoyl-L-tyrosyl-[1-(13)C]alanine (Bz-Tyr-Ala), který je štěpen podobně jako substrát Bz-Tyr-PAB v PABA testu.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • se svolením autora převzato z KOCNA, Petr. GastroLab : MiniEncyklopedie laboratorních metod v gastroenterologii [online]. ©2002. Poslední revize 2011-01-08, [cit. 2011-03-04]. <http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm>.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ISHII, Y, et al. Measurement of extra-pancreatic secretory function by 13C-dipeptide breath test. Transl Res. 2007, vol. 149, no. 6, s. 298-303, ISSN 1931-5244 (Print), 1878-1810 (Electronic). PMID: 17543847.
 • ELPHICK, DA, et al. Comparing the urinary pancreolauryl ratio and faecal elastase-1 as indicators of pancreatic insufficiency in clinical practice. Pancreatology. 2005, vol. 5, no. 2-3, s. 196-200, ISSN 1424-3903 (Print), 1424-3911 (Electronic). PMID: 15849489.
 • SIEGMUND, E, et al. The diagnostic validity of non-invasive pancreatic function tests--a meta-analysis. Z Gastroenterol. 2004, vol. 42, no. 10, s. 1117-28, ISSN 0044-2771 (Print), 1439-7803 (Electronic). PMID: 15508057.
 • SONWALKAR, SA, et al. A prospective, comparative study of the para-aminobenzoic acid test and faecal elastase 1 in the assessment of exocrine pancreatic function. Aliment Pharmacol Ther. 2003, vol. 17, no. 3, s. 467-71, ISSN 0269-2813 (Print) 1365-2036 (Electronic). PMID: 12562462.
 • TAKEDA, M, et al. Fecal elastase-1 test: clinical evaluation of a new noninvasive pancreatic function test. Rinsho Byori. 2002, vol. 50, no. 9, s. 893-8, ISSN 0047-1860. PMID: 12386968.
 • EGESEL, T, et al. The assessment of pancreatic exocrine function by bentiromide test in patients with chronic portal vein thrombosis. Pancreas. 2002, vol. 25, no. 4, s. 355-9, ISSN 0885-3177 (Print), 1536-4828 (Electronic). PMID: 12409829.
 • BOECK, WG, et al. Pancreatic function tests: when to choose, what to use. Curr Gastroenterol Rep. 2001, vol. 3, no. 2, s. 95-100, ISSN 1522-8037 (Print), 1534-312X (Electronic). PMID: 11276375.
 • GOLDBERG, DM. Proteases in the evaluation of pancreatic function and pancreatic disease. Clin Chim Acta. 2000, vol. 291, no. 2, s. 201-21, ISSN 0009-8981 (Print), 1873-3492 (Electronic). PMID: 10675724.
 • LEODOLTER, A, et al. Comparison of two tubeless function tests in the assessment of mild-to-moderate exocrine pancreatic insufficiency. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000, vol. 12, no. 12, s. 1335-8, ISSN 0954-691X (Print), 1473-5687 (Electronic). PMID: 11192324.
 • KATAOKA, K, et al. Assessment of exocrine pancreatic dysfunction in chronic pancreatitis. Digestion. 1999, vol. 60 Suppl 1, s. 86-92, ISSN 0012-2823 (Print), 1421-9867 (Electronic). PMID: 10026439.
 • DOMÍNGUEZ-MUÑOZ, JE, et al. Optimized serum pancreolauryl test for differentiating patients with and without chronic pancreatitis. Clin Chem. 1998, vol. 44, no. 4, s. 869-75, ISSN 0009-9147 (Print), 1530-8561 (Electronic). PMID: 9580240.
 • KITAGAWA, M, et al. Evaluating exocrine function tests for diagnosing chronic pancreatitis. Pancreas. 1997, vol. 15, no. 4, s. 402-8, ISSN 0885-3177 (Print), 1536-4828 (Electronic). PMID: 9361095.