Akutní pankreatitida (laboratorní diagnostika)

From WikiSkripta


Akutní pankreatitida, patogenetické sekvence

Akutní pankreatitida (AP) je onemocnění s variabilními klinickými projevy. Diagnostickou otázkou je časná diagnóza, stupeň závažnosti onemocnění, prognóza a monitorování průběhu léčby. U těžké formy AP lze rozpoznat dvě fáze.

První fází je extenzivní zánět pankreatu, případně i nekrotizující, s následným rozvojem syndromu systémové zánětlivé odpovědi – SIRS, který může vést k syndromu mnohočetné orgánové dysfunkce – MODS s příznaky a komplikacemi podobnými jako u polytraumat, sepse a popálenin.

V další fázi dochází k bakteriální infekci pankreatické nekrózy a prohloubení systémových komplikací, selhání ledvin, poruchy koagulace a dalším projevům.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Akutní nekróza pankreatu.

Laboratorní diagnostika[edit | edit source]

Rutinní dg stanovení pankreatických enzymů

Laboratorní diagnostika zahrnuje stanovení celé řady specifických a nespecifických markerů, pankreatických enzymů a jejich prekurzorů v séru nebo v moči, zánětlivé markery a markery imunitních reakcí – cytokiny, interleukiny, TNF.

Nejčastěji je používaná hladina celkové sérové amylázy, jejíž zvýšené hodnoty se mohou po 3–5 dnech od počátku onemocnění normalizovat. Hladina celkové α-amylázy je spolehlivě zvýšena ve 100 % onemocnění akutní pankreatitidou, zvýšena je však i v 80 % všech případů akutních bolestí břicha.

Podstatně větší diagnostický přínos má stanovení pankreatického izoenzymu (P-typu, P-AMS), jehož hladina je rovněž zvýšena ve 100 % případů akutní pankreatitidy, u akutních bolestí břicha je zvýšena jen v 10 %, nebo stanovení hladiny lipázy. Spolehlivým markerem akutní pankreatitidy je rovněž hladina pankreatické elastázy-1.

Nejčasnějšími markery pro rychlou diagnostiku akutní pankreatitidy je detekce aktivačních peptidů TAP a CAPAP v moči. V posledních letech je studován jako marker bakteriální infekce pankreatické nekrózy a sepse sérový prokalcitonin.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • se svolením autora převzato z KOCNA, Petr. GastroLab : MiniEncyklopedie laboratorních metod v gastroenterologii [online]. ©2002. Poslední revize 2011-01-08, [cit. 2011-03-04]. <http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm>.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • SKIPWORTH, JR, et al. Acute pancreatitis. Curr Opin Crit Care. 2008, vol. 14, no. 2, s. 172-8, ISSN 1070-5295 (Print), 1531-7072 (Electronic). PMID: 18388680.
 • KIM, YS, et al. Is there correlation between pancreatic enzyme and radiological severity in acute pancreatitis?. World J Gastroenterol. 2008, vol. 14, no. 15, s. 2401-5, ISSN 1007-9327. PMID: 18416469.
 • CARROLL, JK, et al. Acute pancreatitis: diagnosis, prognosis, and treatment. Am Fam Physician. 2007, vol. 75, no. 10, s. 1513-20, ISSN 0002-838X (Print), 1532-0650 (Electronic). PMID: 17555143.
 • KAPETANOS, D, et al. The value of serum amylase and elastase measurements in the prediction of post-ERCP acute pancreatitis. Hepatogastroenterology. 2007, vol. 54, no. 74, s. 556-60, ISSN 0172-6390. PMID: 17523321.
 • PURKAYASTHA, S, et al. Does serum procalcitonin have a role in evaluating the severity of acute pancreatitis? A question revisited. World J Surg. 2006, vol. 30, no. 9, s. 1713-21, ISSN 0364-2313 (Print), 1432-2323 (Electronic). PMID: 16927057.
 • MATULL, WR, et al. Biochemical markers of acute pancreatitis. J Clin Pathol. 2006, vol. 59, no. 4, s. 340-4, ISSN 0021-9746 (Print), 1472-4146 (Electronic). PMID: 16567468.
 • AL-BAHRANI, AZ, et al. Clinical laboratory assessment of acute pancreatitis. Clin Chim Acta. 2005, vol. 362, no. 1-2, s. 26-48, ISSN 0009-8981 (Print), 1873-3492 (Electronic). PMID: 16024009.
 • PAPACHRISTOU, GI, et al. Inflammatory markers of disease severity in acute pancreatitis. Clin Lab Med. 2005, vol. 25, no. 1, s. 17-37, ISSN 0272-2712 (Print), 1557-9832 (Electronic). PMID: 15749230.
 • RICHÉ, FC, et al. Inflammatory cytokines, C reactive protein, and procalcitonin as early predictors of necrosis infection in acute necrotizing pancreatitis. Surgery. 2003, vol. 133, no. 3, s. 257-62, ISSN 0039-6060 (Print), 1532-7361 (Electronic). PMID: 12660636.
 • SMOTKIN, J, et al. Laboratory diagnostic tests in acute pancreatitis. J Clin Gastroenterol. 2002, vol. 34, no. 4, s. 459-62, ISSN 0192-0790 (Print), 1539-2031 (Electronic). PMID: 11907364.
 • MÁNDI, Y, et al. Diagnostic relevance of procalcitonin, IL-6, and sICAM-1 in the prediction of infected necrosis in acute pancreatitis. Int J Pancreatol. 2000, vol. 28, no. 1, s. 41-9, ISSN 0169-4197. PMID: 11185709.