Poruchy koagulace

Z WikiSkript

Koagulační kaskáda

Fyziologie srážení krve[upravit | editovat zdroj]

Hemostáza = stav, kdy na jedné straně je zajištěna tekutost krve, zatímco na druhé straně v případě krvácení dochází k zástavě (x hemokoagulace = funkce plazmatických koagulačních faktorů)

 • 1) tvorba koagula − sraženina
 • 2) aktivace − zástava (omezené na potřebný úsek)
 • 3) odbourávání koagula (aby nepřekáželo v cirkulaci)
 • složky:
 • primární hemostáza
 • plazmatický koagulační systém
 • inhibitory srážení
 • fibrinolytický systém
 • inhibitory fibrinolýzy

Poruchy hemostázy − koagulopatie[upravit | editovat zdroj]

Jde o krvácivý stav způsobený sníženou koncentrací nebo aktivitou plazmatických koagulačních faktorů.

Vrozené koagulopatie[upravit | editovat zdroj]

Hemofilie[upravit | editovat zdroj]

 • vrozený defekt f.VIII (hemofilie A)
 • vrozený defekt f.IX (hemofilie B)
 • recesivně dědičná choroba vázaná na chromozom X, ženy přenašečky
 • prenatální diagnostika již 10.−12. týden − odběr choriových klků, vyšetření DNA u rizikových rodin, později odběr krve z pupečníku plodu
 • klinický obraz:
 • f.VIII ≤ 1 %, f.IX ≤ 2 % (spontánní krvácení do kloubů, svalů)
 • f.VIII 5−10 %, f.IX 2−6 % (krvácení po úrazech nebo operačních výkonech)
 • f.VIII ≥ 10 %, f.IX ≥ 6 % (lehká forma)
 • následky: typická hemofilická artropatie až amylóza kloubu, invalidita, rozsáhlé hematomy svalů, psoatický syndrom
 • lab. nález a léčba: aPTT, stanovení f.VIII a f.IX; léčba substituční a podpůrná, prevence následků; terapeutický režim v nemocnici − příprava k operaci (léčba krvácení do GIT, CNS)

Von Willebrandova choroba[upravit | editovat zdroj]

 • autozomálně dědičná
 • nedostatek nebo funkční porucha vWF (k adhezi destiček)
 • vWF je nosič pro f.VIII
 • nedostatek vWF může vést k nedostatku f.VIII
 • krvácení do kůže, sliznic, epistaxe, hypermenorhea
 • prodloužené krvácení po porodu, úraze, chirurg. zákroku
 • současně s nedostatkem f.VIII - krvácení jako u hemofilie
 • léčba: substituční, v lehkých případech vazopresin
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Von Willebrandova choroba.

Získané koagulopatie[upravit | editovat zdroj]

Porucha resorpce a využití vit. K[upravit | editovat zdroj]

 • nedostatečná syntéza faktorů
 • postižení jaterních buněk
 • porucha transportu vit.K při obstrukční žloutence
 • porucha resorpce ve střevě
 • předávkování léčby dikumariny (kamavitiv, mražená plazma, koncentrát faktorů protrombinového komplexu)

Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC)[upravit | editovat zdroj]

- nutný vyvolávající okamžik

 • vývoj DIC
 • a) dojde k aktivaci koagulačního systému (když to nemá být) → vznik mikrotrombu → ukládání v orgánech
 • b) spotřeba koagulačního materiálu → vznik hypokoagulačního stavu
 • c) defibrinace
 • d) fatální krvácení
 • příčina: vyplavení endotoxinů, uvolnění tkáňového tromboplastinu, vyplavení proteolytických enzymů, reakce antigen − protilátka
 • doprovází: porodnické komplikace, úrazy, infekce, sepse, anafylaktický šok
 • průběh: fáze aktivace (mikrotrombolizace), fáze kompenzovaná a dekompenzovaná, fáze excesivní aktivace sekundární fibrinolýzy
 • léčba: substituce všech složek (MP, trombo, fibrinogen, EM), eliminovat vyvolávající moment
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Diseminovaná intravaskulární koagulace.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu. [Díl 2.], Fyziologie a patofyziologie krevní buňky. 1. vydání. Český Těšín : Finidr, 2006. ISBN 80-86682-00-5.