Sekretin-pankreozyminový přímý test

From WikiSkripta


Regulace pankreatické sekrece

Vyšetření exokrinní funkce pankreatu je zaměřeno ke stanovení pankreatické insuficience, u chronické pankreatitidy. Jako tzv. „zlatý standard“ je označováno vyšetření přímé, kdy provádíme analýzu duodenálního obsahu po stimulaci enterohormony. Jedná se o test, jehož výsledky poskytují jednoznačně nejvyšší specificitu i sensitivitu, test je však invasivní, náročný pro nemocného a vyžaduje náročnou laboratorní analýzu duodenálního obsahu.

Na stimulaci pankreatu se podílejí dva hormony, sekretin a cholecystokinin. Sekretin stimuluje vlastní sekreci pankreatické šťávy a produkci hydrogenuhličitanu, cholecystokinin stimuluje sekreci trávicích enzymů. Sekretinový test proto umožňuje zhodnocení pouze objemu pankreatického sekretu a koncentraci hydrogenuhličitanu, ke zhodnocení sekrece trávicích enzymů je nutné použít kombinované stimulace, tj. sekretin-cholecystokininový test (PZS test; cholecystokinin = pankreozymin). Ke stimulaci může být použito místo cholecystokininu i ceruleinu. Sekretin-cholecystokininový test je prováděn v mnoha modifikacích, které se liší jak v množství stimulačních hormonů, ve formě podání (i.v., v infúzi), podání vnitřního markeru pro korekci objemu i ve způsobu analýzy duodenální šťávy.

Provedení testu[edit | edit source]

Sekretin-pankreozyminový test

Pacient přichází nalačno a je odebrán vzorek séra. Pod RTG kontrolou je zavedena nejprve žaludeční sonda (slouží k odčerpávání žaludečního šťávy a zamezení kontaminace duodenálního obsahu) a poté druhá sonda do duodena. Přítomnost žluče v aspirátu a alkalické pH je rovněž kontrolou správného zavedení. Po odčerpání 1. frakce (lačný vzorek pro stanovení basálních hodnot) je podána i.v. stimulace cholecystokininem (nejčastěji 1 IU/kg váhy i.v.) a je proveden odběr duodenální šťávy – 20 minut. Následuje stimulace sekretinem (nejčastěji se podává 1 IU/kg váhy) a odčerpání dalších 3 frakcí po 20 minutách. Laboratorní zpracování zahrnuje změření objemu, stanovení pH, podle barevné škály zhodnocení tzv. ikterického indexu, stanovení koncentrace HCO3-, a aktivity pankreatických enzymů α-amylázy, lipázy a trypsinu běžnými enzymovými metodami.

Klinický význam[edit | edit source]

Testy exokrinní funkce pankreatu

Sekretin-cholecystokininový test poskytuje ze všech dostupných testů nejpřesnější informace o sekrečních poměrech pankreatu. Přes nestandardnost jeho uspořádání je považován za „zlatý standard“ funkčních testů pankreatu ke zhodnocení především pankreatické insuficience. Normální hodnoty závisí na způsobu stimulace, odběru i analýze duodenálního obsahu. Uvedené hodnoty jsou jednou z variant.

Objem sekrece stimulované sekretinem 165–536 ml/hod
Koncentrace HCO3- 9,8–39,7 mmol/hod
Aktivita trypsinu 9,3–171 U/20 minut
Aktivita amylázy 34–204 U/20 minut.

V zahraniční literatuře nalezneme variantu – tzv. Lundhův test, kdy stimulace pankreatu je provedena standardizovaným Lundhovým pokrmem. Nejnovější studie kombinují endoskopii, stimulaci cholecystokininem nebo sekretinem, a analýzu koncentrace lipázy, hydrogenuhličitanu a dalších enzymů v pankreatické šťávě odebrané při endoskopii, nebo doporučují stanovení jiných markerů – např. zinku, který je stabilnějším analytem, oproti pankreatickým enzymům. Testovanou variantou přímého testu je i vyšetření MRCP po stimulaci sekretinem.


Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • se svolením autora převzato z KOCNA, Petr. GastroLab : MiniEncyklopedie laboratorních metod v gastroenterologii [online]. ©2002. Poslední revize 2011-01-08, [cit. 2011-03-04]. <http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm>.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • TESTONI, PA, et al. MRCP-secretin test-guided management of idiopathic recurrent pancreatitis: long-term outcomes. Gastrointest Endosc. 2008, vol. 67, no. 7, s. 1028-34, ISSN 0016-5107 (Print), 1097-6779 (Electronic). PMID: 18179795.
 • STEVENS, T, et al. A prospective crossover study comparing secretin-stimulated endoscopic and Dreiling tube pancreatic function testing in patients evaluated for chronic pancreatitis. Gastrointest Endosc. 2008, vol. 67, no. 3, s. 458-66, ISSN 0016-5107 (Print), 1097-6779 (Electronic). PMID: 18294508.
 • GILLAMS, A, et al. Correlation of MRCP quantification (MRCPQ) with conventional non-invasive pancreatic exocrine function tests. Abdom Imaging. 2008, vol. 33, no. 4, s. 469-73, ISSN 0942-8925 (Print), 1432-0509 (Electronic). PMID: 17653788.
 • SCHNEIDER, AR, et al. Does secretin-stimulated MRCP predict exocrine pancreatic insufficiency?: A comparison with noninvasive exocrine pancreatic function tests. J Clin Gastroenterol. 2006, vol. 40, no. 9, s. 851-5, ISSN 0192-0790 (Print), 1539-2031 (Electronic). PMID: 17016144.
 • BALI, MA, et al. Evaluation of somatostatin inhibitory effect on pancreatic exocrine function using secretin-enhanced dynamic magnetic resonance cholangiopancreatography: a crossover, randomized, double blind, placebo-controlled study. Pancreas. 2006, vol. 32, no. 4, s. 346-50, ISSN 0885-3177 (Print), 1536-4828 (Electronic). PMID: 16670616.
 • STEVENS, T, et al. A randomized crossover study of secretin-stimulated endoscopic and dreiling tube pancreatic function test methods in healthy subjects. Am J Gastroenterol. 2006, vol. 101, no. 2, s. 351-5, ISSN 0002-9270 (Print), 1572-0241 (Electronic). PMID: 16454842.
 • CHOWDHURY, R, et al. Comparative analysis of direct pancreatic function testing versus morphological assessment by endoscopic ultrasonography for the evaluation of chronic unexplained abdominal pain of presumed pancreatic origin. Pancreas. 2005, vol. 31, no. 1, s. 63-8, ISSN 0885-3177 (Print), 1536-4828 (Electronic). PMID: 15968249.
 • STEVENS, T, et al. Analysis of pancreatic elastase-1 concentrations in duodenal aspirates from healthy subjects and patients with chronic pancreatitis. Dig Dis Sci. 2004, vol. 49, no. 9, s. 1405-11, ISSN 0163-2116 (Print), 1573-2568 (Electronic). PMID: 15481311.
 • DOMÍNGUEZ-MUÑOZ, JE, et al. Quantification of pancreatic zinc output as pancreatic function test: making the secretin-caerulein test applicable to clinical practice. Pancreatology. 2004, vol. 4, no. 1, s. 57-62, ISSN 1424-3903 (Print), 1424-3911 (Electronic). PMID: 14988659.
 • CONWELL, DL, et al. An endoscopic pancreatic function test with synthetic porcine secretin for the evaluation of chronic abdominal pain and suspected chronic pancreatitis. Gastrointest Endosc. 2003, vol. 57, no. 1, s. 37-40, ISSN 0016-5107 (Print), 1097-6779 (Electronic). PMID: 12518128.
 • CONWELL, DL, et al. Cholecystokinin-stimulated peak lipase concentration in duodenal drainage fluid: a new pancreatic function test. Am J Gastroenterol. 2002, vol. 97, no. 6, s. 1392-7, ISSN 0002-9270 (Print), 1572-0241 (Electronic). PMID: 12094856.
 • CZAKÓ, L, et al. Evaluation of pancreatic exocrine function by secretin-enhanced magnetic resonance cholangiopancreatography. Pancreas. 2001, vol. 23, no. 3, s. 323-8, ISSN 0885-3177 (Print), 1536-4828 (Electronic). PMID: 11590330.
 • CZAKÓ, L, et al. Assessment of pancreatic enzyme secretory capacity by a modified Lundh test. Int J Pancreatol. 2000, vol. 27, no. 1, s. 13-9, ISSN 0169-4197. PMID: 10811019.
 • WADA, K, et al. Application of pure pancreatic juice collection to the pancreatic exocrine function test. Pancreas. 1998, vol. 16, no. 2, s. 124-8, ISSN 0885-3177 (Print), 1536-4828 (Electronic). PMID: 9510133.