Akutní cholangitida

From WikiSkripta
Endoskopický obraz Vaterské papily a hnisu vytékajícího ze žlučových cest při akutní cholangitidě

Akutní cholangitida je akutní bakteriální infekce intrahepatálních žlučových cest vznikající v terénu stagnující žluči při obstrukci žlučových cest. Nejčastější příčinou obstrukce je choledocholitiáza, dále pak nádorová nebo zánětlivá stenóza žlučových cest. Původcem infekce bývá Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter či Haemophilus influenzae, bakterie se do žlučových cest v drtivé většině případů dostávají ascendentně z duodena (možné je také hematogenní šíření via vena portae).

Příznaky[edit | edit source]

Typicky tzv. Charcotova trias: febrilie, ikterus, bolest v pravém hypochondriu. Dalšími příznaky mohou být nauzea, vomitus, třesavka, zimnice, pruritus. V pokročilých případech pak hypotenze a známky septického šoku nebo multiorgánové dysfunkce.

Diagnostika[edit | edit source]

  • Fyzikální vyšetření: zvětšená, palpačně bolestivá játra, ikterus;
  • laboratorní obraz: leukocytóza s posunem doleva, elevace CRP (známky infekce); elevace GGT, ALP, bilirubinu (známky cholestázy); elevace AST, ALT (známky poškození hepatocytů při vzniku jaterních mikroabscesů);
  • odběr hemokultur, odběr žluči k mikrobiologickému vyšetření;
  • zobrazovací metody: USG (konkrementy ve žlučových cestách, dilatace d. choledochus), ERCP (konfirmace cholangitidy, drenáž žlučových cest), event. MRCP.

Léčba[edit | edit source]

Základem léčba akutní cholangitidy je parenterální aplikace širokospektrých antibiotik cílených na gramnegativní bakterie a enterokoky (cefalosporiny 3. generace, ciprofloxacin, imipenem, ampicilin, gentamicin) a zajištění drenáže žlučových cest. Dekompresi žlučových cest lze provést při ERCP, perkutánně nebo chirurgicky. Metodou volby je ERCP s papilosfinkterotomií, extrakcí konkrementů a implantací stentu.

Komplikace[edit | edit source]

Mezi komplikace akutní cholangitidy řadíme vznik jaterních mikroabscesů/abscesů, sepsi, septický šok, MODS.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ZAVORAL, Miroslav a Johana VENEROVÁ, et al. Gastroenterologie a hepatologie. 1. vydání. Praha : Triton, 2007. ISBN 978-80-7254-902-3.
  • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. ISBN 978-80-7387-423-0.