Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření žlučníku a žlučových cest

Z WikiSkript

Anatomie žlučových cest[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Žlučové cesty.

Nativní snímek břicha[upravit | editovat zdroj]

Nativní snímek břicha je základní vyšetřovací metodou u akutních stavů. Z patologií žlučových cest lze zobrazit:

 • aerobilie,
 • žlučové kameny (jsou-li kalcifikované),
 • kovové svorky po cholecystektomii,
 • výjimečně plyn ve stěně žlučníku při emfyzematosní cholecystitidě,
 • gallstone ileus (ileus vzniklý penetrací žlučového kamene do tenkého střeva a jeho zaklínění obvykle v oblasti Bauhinské chlopně),
 • sentinelová klička (reaktivně dilatovaná klička tenkého střeva např. při cholecystitidě),
 • poloha biliárního stentu.
_fetch_thumbnail.php?img=cholecystolithiasis%20na%20RTG%20patere-CR-0_0001.jpg Nativní snímek břicha: cholecystolithiáza

Ultrazvuk[upravit | editovat zdroj]

Rovněž základní vyšetřovací metoda. Spolehlivě ukáže:

 • rozšíření žlučových cest,
 • žlučové kameny, sludge (písek, sediment),
 • zánětlivé změny stěny žlučníku (zesílení, stratifikace, hyperémie, proužek tekutiny),
 • pooperační komplikace po cholecystektomii (hematom v lůžku, poruchu cévního zásobení jater),
 • polohu biliárního stentu (a jeho průchodnost, která se projeví aerobilií),
 • příčinu obstrukce (někdy se podaří vizualizovat příčinu obstrukce vedoucí k rozšíření žlučových cest − tumor, kámen ve žlučovodu, zvětšenou uzlinu, expanzi v jaterním parenchymu či v hlavě pankreatu).
_fetch_thumbnail.php?img=Pneumobilie.CR.1.001_0001.jpg Pneumobilie na RTG: negativní náplň hepatocholedochu a centrálních intrahepatálních větví
_fetch_thumbnail.php?img=Pneumobilie.US.001_0001.jpg Ultrazvuk: pneumobilie
_fetch_thumbnail.php?img=Cholangiography,%20T%20drain,%20hepatocholedochal%20lithiasis.RF.1_0001.JPG Cholangiografie T-drénem: tři fasetové defekty v kontrastní náplni hepatocholedochu odpovídají konkrementům
_fetch_thumbnail.php?img=Cholangio-sal-cholangitis-defekty-v-naplni.RF.1_0001.jpg Peroperační cholangiografie: nehomogenní kontrastní náplň žlučovodů při přítomnosti hlenu a sludge

Cholangiografie[upravit | editovat zdroj]

Peroperační cholangiografie[upravit | editovat zdroj]

Provádí se během operačního výkonu. Nástřik obvykle probíhá kanylou zavedenou cestou ductus cysticus. Vyšetření je obvykle prováděno se zaměřením na přítomnost reziduálních konkrementů (defektů v náplni) ve žlučových cestách. Sleduje se i odtok kontrastní látky do duodena.

Cholangiografie T-drénem[upravit | editovat zdroj]

Je-li peroperačně zaveden do hepatocholedochu T-drén, lze jím provádět cholangiografii k vyloučení residuální choledocholithiázy, průkazu píštěle či úniku žluče.

CT[upravit | editovat zdroj]

Na výpočetní tomografii lze dobře zobrazit hepatocholedochus, centrální intrahepatální žlučové cesty. CT je indikováno při nejasných nálezech na ultrasonografii, podezření na tumor jak žlučových cest, žlučníku, tak i okolních struktur − zejména pankreatu a jater, dále pro zobrazení komplikací cholangoitidy a cholecystitidy (absces).

MRCP[upravit | editovat zdroj]

MR cholangiopankreatikografie je nativní MR vyšetření žlučového stromu. Je neinvazivní alternativou k ERCP tam, kde nepředpokládáme nutnost intervence. Slouží k průkazu choledocholithiázy, striktur a dilatací (např. u sklerotizující cholangoitidy), stenóz (včetně tumorosních). Kromě žlučových cest zobrazí i ductus Wirsungi. [1]

ERCP[upravit | editovat zdroj]

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatiografie.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce ERCP.

PTC[upravit | editovat zdroj]

Perkutánní transhepatická cholangiografie je radiologická intervenční metoda k zajištění tzv. zevní biliární drenáže tam, kde nelze provést ERCP pro obtížné anatomické poměry či při pooperačních stavech. Perkutánně se parenchymem jater za skiaskopické kontroly pomocí Chiba jehly (Seldingerova metoda) zavede tenký drén až do velkých žlučových cest. Výkon lze jen obtížně provést, nejsou-li intrahepatické žlučové cesty rozšířeny (zde výkon obvykle postrádá i indikaci).


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. VITELLAS, K M, M T KEOGAN a C E SPRITZER, et al. MR cholangiopancreatography of bile and pancreatic duct abnormalities with emphasis on the single-shot fast spin-echo technique. Radiographics [online]. 2000 Jul-Aug, vol. 20, no. 4, s. 939-57; quiz 1107-8, 1112, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10903685>. ISSN 0271-5333. 

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]