Karcinom žlučníku

Z WikiSkriptKarcinom žlučníku
Adenokarcinom žlučníku, detail nádorových buněk
Adenokarcinom žlučníku, detail nádorových buněk
Lokalizace žlučník
Incidence v ČR 1,68 na 100 000 obyvatel
Prognóza u časných stádií je po cholecystektomii pětileté přežití 80%, medián přežití po paliativním výkonu je 6 měsíců
Histologický typ nejčastěji adenokarcinomy, dlaždicobuněčné nebo smíšené karcinomy
Terapeutické modality cholecystektomie, pliativně: bypass, stent, brachyradioterapie a chemoterapie
Video v angličtině, definice, patogeneze, příznaky, komplikace, léčba.

Jedná se o relativně vzácné maligní onemocnění, postihující více ženskou populaci, s mediánem výskytu okolo 73 let.

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

Vyšší riziko při cholelitiáze nebo při kalcifikovaném žlučníku, jednoznačný RF – ulcerózní kolitida (9–21x vyšší riziko výskytu). Další – primární sklerózující cholangitida, kongenitální anomálie vývodných cest a parazitární infekce.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Časná stádia jsou asymptomatická. pokročilá stádia mají příznaky jako jiná (benigní) onemocnění žlučníku – bolest v pravém podžebří, nauzea, intoleranci tučné stravy, nechutenství, úbytek hmotnosti a ikterus.

Fyzikální nález[upravit | editovat zdroj]

Nejčastější známkou karcinomu je ikterus. Hmatáme rezistenci v pravém podžebří, hepatomegalie, může být i ascites. Nespecifické symptomy – bolest v podžebří, úbytek na váze, pruritus, horečky.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Většina je diagnostikována v pokročilém stádiu, hlavní metody detekce jsou CT a US. ERCP je dobrá na lokalizaci biliární obstrukce. cholangiokarcinom může být diagnostikován dříve než karcinom žlučníku, díky obstrukci a ikteru.

mnoho cholangiokarcinomů je považováno za metastatický adenokarcinom s neznámou prim. lokalizací.

Histopatologie[upravit | editovat zdroj]

Dominují z 85 % adenokarcinomy a 15 % jsou to dlaždicobuněčné nebo smíšené karcinomy. Vzácně – adenoskvamózní ca, leiomyosarkom nebo mukoepidermoidní ca.

Nádory žlučových cest tvoří z 90 % adenokarcinomy.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

u 1–2 % cholecystektomií nalezneme karcinom (bez předchozí diagnózy).

Chirurgická léčba[upravit | editovat zdroj]

Chirurgická léčba je základní léčebná metoda časných stádií, z proximálně uložených tumorů je resekabilních asi 15–20 %, z distálně uložených až 70 %. Resekabilita se hodnotí dle CT nebo MRI. U neresekabilních je důležité paliativně obejít obstrukci (bypass, stent). Pooperačně jsou časté lokální recidivy – u karcinomu žlučníku až 85 %, u cest 25–40 %.

Radioterapie[upravit | editovat zdroj]

Radioterapie může mít paliativní efekt, u karcinomu cest se někdy užívá brachyradioterapie.

Není doklad o účinnosti adjuvantní radioterapie nebo radiochemoterapie.
Chemoterapie[upravit | editovat zdroj]

Chemoterapie se též využívá paliativně, hlavně 5-FU.

Prognóza[upravit | editovat zdroj]

  • U časných stádií je po cholecystektomii pětileté přežití 80%,
  • při prorůstání je po chirurgii 5leté přežití 30%, při postižení uzlin 15%,
  • medián přežití po paliativním výkonu je 6 měsíců.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. ©2010. [cit. 16-06-10]. <http://jirben.wz.cz>.