Výpočetní tomografie (heslo)

From WikiSkripta

Heslo
Počítačový (výpočetní) tomograf
Schéma CT

CT (zkr. computed tomography) je diagnostická metoda, kde měříme intenzitu úzkého svazku rentgenového záření, které prošlo tělem pacienta různými směry.

Z naměřených hodnot počítač vypočte obraz.

Zdroj záření se postupně po malých úhlech otočí o 180° okolo pacientova těla, takže je každý řez prozářen z mnoha směrů. Počítač poté vypočte hodnoty absorpce v určitém místě roviny prozařování a na displeji hodnoty zobrazí určitou barvou nebo jasem.

Detektory záření jsou v CT zařízení velmi citlivé a rozlišují velký počet intenzit záření, tzn. obraz je kvalitnější.

Odkazy

Související články

Zdroj

Externí odkazy