Portál:Radiodiagnostika

Z WikiSkript

Radiodiagnostika.png     Radiodiagnostika

Odkazy

Mefanet portal.png MEFANET portál Radiologie a zobrazovací metody

Doporučená literatura
  • SEIDL, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4108-6.
  • NEKULA, Josef. Radiologie. 3. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 205 s. vysokoškolská skripta. ISBN 80-244-1011-7.
  • DANEŠ, Jan, et al. Základy mamografie : Vybrané kapitoly pro lékaře a laborantky. 1. vydání. Praha : Egem, 2002. 199 s. ISBN 80-7199-062-0.
  • SCALLY, Peter, et al. Medical imaging. 1? vydání. Oxford : Oxford University Press, 1999. 290 s. ISBN 0-19-263056-3.
  • PATEL, P.R, et al. Radiology. 2. vydání. Oxford : Blackwell, 2005. 308 s. ISBN 978-1-4051-2067-8.
  • METTLER, Fred, et al. Essentials of Radiology. 2. vydání. Philadelphia : Elsevier Saunders, 2005. 416 s. ISBN 0-7216-0527-3.


Speciální vyšetřovací metody

Vyšetření pohybového aparátu

Vyšetření GIT

Vyšetření močových cest

Vyšetření parenchymatosních orgánů dutiny břišní

Vyšetření retroperitoneálních orgánů

Vyšetření hrudních orgánů

Zobrazovací metody v senologii, gynekologii a porodnictví

Zobrazovací metody v ORL

Vyšetření cév

Zobrazovací metody v pediatrii

Zobrazovací metody v neurologii a neurochirurgii