Příprava k vyšetření diagnostickými zobrazovacími metodami

Z WikiSkript

Ultrazvuk[upravit | editovat zdroj]

UZ vyšetření krku, nadklíčků, axil, třísel a žil dolních končetin je bez přípravy.

Ultrazvuk břicha[upravit | editovat zdroj]

 • Nalačno (5 hodin):
  • Ultrazvukové vlnění se velmi špatně šíří vzduchem. U pacientů, kteří jsou nalačno, je méně výrazná střevní náplň, menší plynatost.
  • Žlučník se postprandiálně kontrahuje. Pro jeho správné posouzení (šíře stěny a obsah) musí být naplněn.
 • Plný močový měchýř:
  • Při plném močovém měchýři je lepší přehlednost malé pánve, močový měchýř zde vytváří akustické okno.
  • U plného močového měchýře lze validně hodnotit stěnu (šíře stěny, intramurální afekce).

Ultrazvuk renálních tepen[upravit | editovat zdroj]

Nalačno (5 hodin): důvod uveden výše viz Ultrazvuk břicha.

Endosonografie rekta[upravit | editovat zdroj]

Provádí se po vyprázdnění rekta pomocí malého klysmatu (YAL).

Endosonografie jícnu, žaludku, duodena, pankreatu[upravit | editovat zdroj]

Provádí se (podobě jako endoskopie) nalačno.

Skiagrafie[upravit | editovat zdroj]

Bez přípravy. Radiační ochrana (možnost těhotenství).

Skiaskopie[upravit | editovat zdroj]

RTG horní části GIT (od jícnu po ileocékální chlopeň)[upravit | editovat zdroj]

Nalačno (5 hodin): v naplněném žaludku se mísí a ředí kontrastní látka a vyšetření proto může být nediagnostické.

RTG tlustého střeva: irigografie[upravit | editovat zdroj]

Tlusté střevo musí být dobře vyprázdněno (jako na kolonoskopii) např. Fortransem či MgSO4 – ty pacient popíjí odpoledne před vyšetřením, způsobují průjem a střevo tak očistí (takzvaná katarální příprava).

Defekografie[upravit | editovat zdroj]

Provádí se po vyprázdnění rekta pomocí malého klysmatu (YAL).

Výpočetní tomografie (CT)[upravit | editovat zdroj]

Zde záleží na typu a oblasti vyšetření.

 • U vyšetření břicha se ve valné většině podává kontrastní látka per os:
  • Obvykle pozitivní kontrastní látka – ředěná jodová kontrastní látka.
  • Při podezření na chromafinní tumor se podává neutrální kontrastní látka – voda.
  • Při enterografii roztok mannitolu.
  • Při kolografii musí být pacient připraven jako na kolonoskopii, insuflace tlustého střeva vzduchem před vyšetřením (per os se kontrastní látka nepodává).
 • U valné části vyšetření se podává jodová kontrastní látka i.v., pacient proto musí být 5 hodin nalačno. Toto neplatí např. u:
  • CT břicha k vyloučení urolithiázy.
  • HRCT plic.
  • CT skeletu (ve většině případů).
  • CT mozku k vyloučení traumatu, edému, krvácení (u jiných indikací se kontastní látka podává).
 • Při podání kontrastní látky i.v. pacient podepisuje informovaný souhlas s jejím podáním.
 • Otázka radiační ochrany (možné těhotenství).