Skiaskopie

From WikiSkripta

Skiaskopie je diagnostická a intervenční radiologická metoda, která používá dynamického zobrazení RTG obrazu (např. pro zobrazení peristaltiky jícnu, žaludku, střev, pozorování dýchacích pohybů nebo pulzace srdce). Pro snížení radiační zátěže se používá pulzní režim, kdy se obraz vytváří např. 4-krát za vteřinu (nikoliv kontinuálně) a nízké hodnoty mAs s automatickým řízením kermového příkonu.

Typy vyšetření[edit | edit source]

Monokontrastní – Použití pouze pozitivní kontrastní látky (u dětí se používá především tato metoda).

Dvojkontrastní – Použití pozitivní a negativní kontrastní látky.


U žen ve fertilním věku je snaha dodržovat tzv. pravidlo 10 dnů. Vyšetření se provádí během prvních 10 dnů menstruačního cyklu, nakolik dochází k aplikaci vyšších dávek záření na břišní oblast.

Typy kontrastních látek[edit | edit source]

Negativní – vzduch (irrigografie), metylcelulóza (enteroklýza).

Pozitivní – baryová suspenze, jodové kontrastní látky.

Skiaskopické metody[edit | edit source]

Mezi skiaskopické metody se řadí:


_fetch_thumbnail.php?img=Tumorosni%20stenosa%20dist%20jicnu.RF.1.001_0001.jpg RTG jícnu: tumorózní stenóza
_fetch_thumbnail.php?img=Cholangiography,%20T%20drain,%20lithiasis%20of%20choledochal%20duct.RF.1_0001.JPG Cholangiografie T-drénem: choledocholithiáza

Odkazy[edit | edit source]

Zdroje[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]