Osteomalacie

From WikiSkripta

Heslo

Osteomalacie znamená úbytek anorganické složky kostní hmoty v dospělosti, množství osteoidu je zachováno[1].

Srovnej: osteoporóza, rachitis.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  1. KOUDELA, K., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0654-2.