Neuroradiologické vyšetřovací metody

Z WikiSkript

Skiagrafie[upravit | editovat zdroj]

Nejčastěji indikovaným skiagrafickým vyšetřením v neurologii je RTG páteře při dorzalgii. Vyšetření ve většině případů prokáže pouze degenerativní změny – deformační spondylosu, chondrosu, osteochondrosu, intervertebrální artrózu. U pacientů s osteoporózou nebo po traumatu pátráme po zlomeninách, které jsou v oblasti Th a L páteře nejčastěji kompresívní a projeví se snížením výšky obratlového těla. Snímek lbi po traumatu je v dnešní době obsoletní, protože vyšetření neurologem má vyšší senzitivitu k vyloučení intrakraniálního krvácení. Navíc pacienti s fissurou kalvy nemusí mít intrakraniální krvácení a naopak, mnoho pacientů bez fissury má krvácení rozsáhlé.

_fetch_thumbnail.php?img=Fissura%20kalvy%20temporoparietalne%20vpravo%20a%20epiduralni%20hematom-CR-0_0001.jpg RTG lbi, CT mozku: fissura kalvy a epidurální hematom
_fetch_thumbnail.php?img=Kompresivni%20fraktura%20L%20obratle.CR.001_0001.jpg RTG L páteře: kompresivní fraktura L1
_fetch_thumbnail.php?img=Fractura%20proc.%20spinosi-CR-0_0001.jpg RTG C páteře: fractura spinózního výběžku C6

Dynamické snímky[upravit | editovat zdroj]

Dynamické snímky páteře jsou indikovány k posouzení stability při olistéze, posuzuje se vzájemný posun obratlových těl v předklonu, neutrální poloze, záklonu. Dynamické snímky mohou ukázat funkční blok – oblast, kde se páteř nerozvíjí.

_fetch_thumbnail.php?img=RA%20dens%20axis%20subluxace.CR.1_0001.jpg Dynamické snímky C páteře: subluxace v atlantoaxiálním skloubení u revmatoidní arthritidy

Ultrazvuk[upravit | editovat zdroj]

Ultrazvuk se v neuroradiologii uplatňuje při posouzení průchodnosti magistrálních tepen – karotid a vertebrální tepen, u malých dětí k zobrazení mozku a páteřního kanálu.

Angiografie[upravit | editovat zdroj]

V neurologii se jedná především o angiografii magistrálních tepen k průkazu stenózy, aneurysmatu, cévních malformací. Během angiografie lze provádět intervenční zákroky – balónkovou angioplastiku, zavedení stentu, coiling aneurysmat, embolizaci cévních malformací.

CT[upravit | editovat zdroj]

CT mozku[upravit | editovat zdroj]

Akutní CT mozku je nejčastěji indikováno k vyloučení krvácení, ať už při cévní mozkové příhodě nebo při traumatu. Nitrolební krvácení dělíme na epidurální, subdurální, subarachnoidální, intracerebrální, komorové. Při ischemické cévní mozkové příhodě je nález na CT v prvních několika hodinách buď nenápadný nebo normální. K posouzení rozsahu uzávěru řečiště před případnou intervencí provádíme CT angiografii a perfúzní vyšetření mozku. CT angiografii je rovněž nutné provést při nálezu netraumatického subarachnoidálního krvácení k vyloučení aneurysmatu či cévní malformace.

_fetch_thumbnail.php?img=aneurysma%20ACI-CT-0_0001.jpg CTA mozku: intrakraniální aneurysma
_fetch_thumbnail.php?img=Ischemicke%20lozisko%20okcipitalne%20vlevo.CT.001_0001.jpg CT mozku: postischemické ložisko
_fetch_thumbnail.php?img=Akutni%20subduralni%20krvaceni.CT.1.002_0001.jpg CT mozku: subdurální krvácení
_fetch_thumbnail.php?img=Brain%20tumour.CT.1_0001.JPG CT mozku: meningiom
_fetch_thumbnail.php?img=intracerebralni%20krvaceni-CT-0_0001.jpg CT mozku: intracerebrální krvácení, hemocefalus
_fetch_thumbnail.php?img=Metastazy%20prsu%20hlava%20plice%20jatra.CT.1.002_0001.jpg CT mozku: metastáza

CT páteře[upravit | editovat zdroj]

CT páteře je indikováno u pacientů po traumatu k posouzení rozsahu postižení a stability obratlů, dále k posouzení degenerativních změn. CT umožňuje přesnější navigaci k provedení kořenového obstřiku.

_fetch_thumbnail.php?img=Meningokela.CT.1.001_0001.jpg CT břicha (páteř): spina bifida occulta, sakrální meningokéla
_fetch_thumbnail.php?img=PARAMEDIALNI%20PROTRUSE%20DISKU-CT-0_0001.jpg CT L páteře: protruze disku
_fetch_thumbnail.php?img=METAST%20POSTIZENI%20L4%20TUMOR%20CEKA%20OBJEMNY%20CT%201_1.CT.2.40.2010.08.11.16.25.22.890625.535227170_0001.jpg CT břicha: osteolytické změny páteře
_fetch_thumbnail.php?img=OSTEOPLASTICKE%20META%20PROSTATY%20CT%201.CT.612.1.2010.10.26.07.58.30.88750.1989981_0001.jpg CT C páteře: osteoplastické metastázy
_fetch_thumbnail.php?img=lymfom%20zasahujici%20do%20paterniho%20kanalu-CT-1_0001.jpg CT hrudníku: lymfom prorůstající do páteřního kanálu

MRI[upravit | editovat zdroj]

MRI mozku se provádí v T2, T1 vážených obrazech, v sekvencích FLAIR s potlačením signálu likvoru, vytváří se mapy difúze a difúzního koeficientu. IR obrazy poskytují vynikající anatomický detail. MRI umožňuje funkční zobrazení mozku a spektrální analýzu patologického procesu, zhotovení angiografie. MRI je nesrovnatelně lepší než CT k hodnocení většiny patologií parenchymu mozku. Častou indikací je MRI páteře k posouzení degenerativních změn obratlového těla a intervertebrálního disku, jejich vztak k míše a míšním nervům s otázkou jejich útlaku.

_fetch_thumbnail.php?img=SLE.MR.1.001_0001.jpg MRI mozku: Systémový lupus erythematodes
_fetch_thumbnail.php?img=adenom%20hypofyzy-XX-17_0001.jpg MR a CT mozku: makroadenom hypofýzy
_fetch_thumbnail.php?img=Perinatalni%20trombosa%20a.%20cerebri%20media%20vlevo-XX-0_0001.jpg MR mozku: perinatální trombóza a. cerebri media

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]