Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření periferních cév

Z WikiSkript

Skiagrafie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Na nativním skiagrafickém vyšetření uvidíme pouze kalcifikace ve stěnách tepen při ateroskleróze či mediokalcinóze a metalické stenty či cévní svorky.

_fetch_thumbnail.php?img=Rhizarthrosa,%20mediocalcinosa.CR.002_0001.jpg RTG zápěstí: mediokalcinóza, rhizatróza

Ultrazvuk[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Ultrazvukové vyšetření umožňuje posoudit morfologii cévní stěny, průtok v lumen.

Zobrazí:

  • rozšíření cévní stěny při ateroskleróze, kalcifikace ve stěně tepen, ateromové pláty;
  • stenózu či uzávěr cévy: průkaz zúžení cévy, zrychlení toku v místě stenózy, aliasing (turbulentní proudění);
  • cévní aneurysma: rozšíření cévy;
  • trombózu žíly: zobrazení trombu s výpadkem toku v barevném záznamu, nekompresibilní lumen žíly;
  • žilní insuficienci při nedostatečnosti chlopní: reverzace toku při břišním lisu;
  • dále umožňuje odhad průtoku: např. u dialyzačních shuntů.
_fetch_thumbnail.php?img=Thrombosa%20v.%20femoralis%20subakutni.US.1.001_0001.jpg Duplexní UZ žil dolních končetin: subakutní trombóza
_fetch_thumbnail.php?img=Trombembolus%20a.%20axillaris.US.3.002_0001.jpg Duplexní UZ tepen horní končetiny: trombembolus a. axillaris

Angiografie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Angiografie je skiagrafické vyšetření cév po jejich náplni kontrastní látkou. Samotné periferní cévy (kromě uvedeného v odstavci o skiagrafii) nejsou na nativním snímku patrné, po podání kontrastní látky se zobrazí jejich lumen. Zobrazení je nutno provádět minimálně ve dvou projekcích, protože stenóza může být asymetrická a v jedné projekci se tak nemusí zobrazit. Kromě morfologické diagnostiky lze provádět selektivní odběry krevních vzorků z cév (např. u endokrinně aktivních tumorů pankreatu či nadledvin), selektivní zavádění katetrů např. pro lokální chemoterapii (např. do a. hepatica propria) a další.

Digitální subtrakční angiografie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

V dnešní době používá digitální subtrakční angiografie (DSA), kdy se odečítá maska nativního obrazu. V obraze se tak potlačí necévní struktury (kosti, měkké tkáně).

Intervenční angiografie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Při angiografickém vyšetření je možno provádět intervence, zejména:

  • balónkovou angioplastiku (PTA): dilatace cévy zavedeným balónkovým katerem po jeho nafouknutí;
  • zavádění stentů: k zajištění dlouhodobé průchodnosti lumen;
  • embolizace: vpravení tkáňového lepidla, embologenních částic, spirál k zastavení krevního toku u krvácení či tumorů;
  • lokální podání farmak: zejména trombolytika.
_fetch_thumbnail.php?img=Multiple%20in%20shunt%20stenoses,%20angioplasty.XA.1_0001.JPG AG dialyzačního shuntu: dilatace stenóz balónkovým katetrem
_fetch_thumbnail.php?img=Native%20shunt%20stenoses,%20angioplasty.XA.1_0001.JPG AG nativního dialyzačního shuntu: dilatace stenóz balónkovým katetrem
_fetch_thumbnail.php?img=Severe%20in%20shunt%20stenoses,%20angioplasty.XA.1_0001.JPG AG dialyzačního shuntu: těžká stenóza, dilatace balónkovým katetrem, trombolýza
_fetch_thumbnail.php?img=phlebografie-CR-0_0001.jpg Flebografie dolní končetiny

CT angiografie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

CT angiografie je diagnostická metoda k zobrazení cév na CT. Vždy je nutno podat jodovou kontrastní látku. U angiografie tepen musí být kontrastní látka podána dostatečnou rychlostí (minimálně 3 ml/s), u angiografie žil v dostatečném objemu (přes 100 ml). Ačkoliv se CT angiografie více uplatňuje u vyšetření velkých cév, s nástupem víceřadých přístrojů je možno dobře zobrazit i cévy periferní - např. pro naplánování následného intervenčního výkonu. CT angiografie se uplatňuje zejména tam, kde není možno periferní cévní systém dobře zhodnotit ultrazvukovým vyšetřením a u traumat ke komplexnímu hodnocení poranění nejen kosti a měkkých tkání ale i cévních struktur.

_fetch_thumbnail.php?img=Kolateralizace%20uzavrene%20a.%20femoralis-CT-0_0001.jpg Angio-CT dolních končetin: uzávěr a. femoralis a kolateralizace
_fetch_thumbnail.php?img=Fasctiotomie,%20krvaceni-CT-0_0001.jpg Angio-CT dolních končetin: aktivní krvácení do stehna
_fetch_thumbnail.php?img=stenosa%20leve%20vnitrni%20krkavice-CT-1_0001.jpg Angio-CT karotid: stenóza arteria carotis interna

MR angiografie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

MR angiografie má v oblasti periferních tepen malé uplatnění kvůli horšímu prostorovému rozlišení v porovnání s ostatními metodami.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]