Indikační kritéria pro zobrazovací metody

From WikiSkripta
Zkontrolováno old.png

Ucelený přehled indikačních kritérií pro zobrazovací metody v medicíně v českém jazyce podává Věstník MZČR z listopadu 2003, který vznikl překladem a úpravou dokumentu schváleného v roce 2000 Evropskou komisí a experty reprezentujícími evropskou radiologii a nukleární medicínu.

Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]