Echogenita tkání

Z WikiSkript

Heslo
Ultrazvukový snímek silikonového granulomu v prsu

Amplituda detekované ultrazvukové vlny reprezentuje míru odrazu ultrazvuku v objemovém elementu (voxelu) tkáně a určuje stupeň jasu obrazového bodu (pixelu). Podle velikosti odrazu a výsledného jasu stanovujeme tzv. echogenitu (odrazivost) jednotlivých struktur.

Rozlišujeme:

  • Hyperechogenní struktury: Vykazují silné odrazy ultrazvuku a jsou zobrazeny jasnými/bílými pixely. Např. kosti, kalcifikace, konkrementy, aj.
  • Hypoechogenní struktury: Vykazují slabé odrazy ultrazvuku a jsou zobrazeny tmavými/šedými pixely. Např. měkké tkáně, patologická ložiska, aj.
  • Anechogenní struktury: Jsou zobrazeny bez jasu/černými pixely. Např. homogenní struktury, tekutiny aj.
  • Izoechogenní struktury: Jsou různé struktury, které se vyznačují stejnou echogenitou (jasem).

Echogenitu tkáně lze zvýšit pomocí kontrastních látek. Typicky se jedná o mikrobubliny plynu (např. vzduch, těkavé uhlovodíky), které se vpravují do těla. Mikrobubliny mohou být volné nebo tzv. enkapsulové, tj. uzavřené ve vhodném obalu nejčastěji z biopolymeru.

Odkazy

Použitá literatura