Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření retroperitonea

Z WikiSkript

Anatomie retroperitonea[upravit | editovat zdroj]

V retroperitoneu se nacházejí tyto orgány:

RTG nativní snímek břicha[upravit | editovat zdroj]

Nativní snímek břicha poskytuje jen velmi omezené informace o orgánech retroperitonea. V oblasti retroperitonea se zaměřujeme na:

 • kontury psoatů, které bývají jednostranně smazané při retroperitoneálním krvácení a mohou být konturovány proužky vzduchu při pneumoretroperitoneu,
 • kalcifikace ve stěně aorty a ilických tepen − pokud jsou tepny výrazně kalcifikované, lze zobrazit jejich rozšíření (aneurysma),
 • kontury ledvin – nejsou-li překryty sumací se střevními kličkami, lze rozeznat výraznější tvarové a velikostní odchylky,
 • kontrastní lithiázu – stínky kalcifikační sytosti v průběhu vývodných cest močových,
 • kalcifikace v pankreatu.
_fetch_thumbnail.php?img=Pneumomediastinum,%20pneumoretroperitoneum.CR.2_0001.JPG Nativní snímek břicha: pneumoretroperitoneum

Ultrazvuk[upravit | editovat zdroj]

Ultrazvuk představuje základní vyšetřovací metodu v diagnostice onemocnění retroperitonea. V mnoha případech je však nedostačující kvůli poloze retroperitoneálních orgánů − některé se nemusí podařit vůbec zobrazit.

Ultrazvuk ledvin[upravit | editovat zdroj]

Ledviny lze zobrazit na ultrazvuku prakticky vždy a dobře. Hodnotí se:

 • velikost ledvin − malé ledviny při chronické nefropatii, velké při pyelonefritidě, akutní renální insuficienci,
 • tvar ledvin − nepravidelné kontury při chronické nefropatii a kortikálních jizvách,
 • poloha ledvin − dystopie, nejčastěji pánevní,
 • městnání v dutém systému, ev. rozšíření proximální části ureteru,
 • ložiskové změny − kortikální či parapelvické cysty, angiomyolipom, karcinom,
 • cévní zásobení − stenóza renálních tepen (nelze vždy hodnotit), rezistenční index v periferii
_fetch_thumbnail.php?img=Grawicz%20ledviny.US_0001.jpg USG břicha: karcinom ledviny

Ultrazvuk nadledvin[upravit | editovat zdroj]

U dobře vyšetřitelných pacientů lze zobrazit expanze v oblasti nadledvin, nejčastěji se zde vyskytují adenomy. Lépe zobrazit lze pravá nadledvina, vyšetření nadledviny je obtížnější a méně spolehlivé.

_fetch_thumbnail.php?img=MYELOLIPOM%20NADLEDVINY-US-5_0001.jpg USG břicha: myelolipom nadledviny

Ultrazvuk pankreatu[upravit | editovat zdroj]

Pankreas se ve většině případů nepodaří zobrazit v celé délce pro překrytí plynem v trávícím traktu. Hodnotí se:

_fetch_thumbnail.php?img=Tumor%20hlavy%20pankreatu,%20dilatace%20zlucovych%20cest,%20pruchodny%20dren,%20diilatace%20Wirsungu.US.1.001_0001.jpg USG břicha: tumor hlavy pankreatu

Ultrazvuk duodena[upravit | editovat zdroj]

U dospělých pacientů je nejčastější patologií reaktivní zánětlivé rozšíření stěny při zánětech okolních orgánů:

U novorozenců se ultrazvuk uplatňuje v diagnostice pylorostenózy.

Ultrazvuk cév retroperitonea[upravit | editovat zdroj]

 • Aorta − ultrazvuk se uplatňuje v záchytu a sledování aneurysmat břišní aorty, dále při vyšetření renálních tepen k vyloučení stenózy.
 • Dolní dutá žíla − zobrazení trombózy, polohy kaválního filtru, respirační variace toku.
 • Portální žíla − zobrazit lze rozšíření portální žíly a jejich přítoků a zpomalení toku u portální hypertenze, dále uzávěr (trombózu) kmene či větví porty s ev. kavernózní transformací a rozvojem kolaterálního řečiště.

Ostatní[upravit | editovat zdroj]

 • Uzliny − pokud není paraaortální oblast překryta plynem ve střevních kličkách, lze zde zobrazit příp. zvětšené lymfatické uzliny.

Výpočetní tomografie (CT)[upravit | editovat zdroj]

Výpočetní tomografie je nejpřesnější zobrazovací metodou pro patologie retroperitonea.

CT břicha a pánve (rutinní)[upravit | editovat zdroj]

Nejčastější provedení − běžné CT vyšetření břicha a pánve při intravenózní aplikaci jodové kontrastní látky a po perorální přípravě obvykle 10 ml jodové kontrastní látky v 500 ml vody.

_fetch_thumbnail.php?img=Retroperitoneal%20lymphadenopathy.CT.2_0001.JPG CT břicha: paraaortální lymfadenopatie

CT nadledvin[upravit | editovat zdroj]

Bez perorální přípravy. Obvykle stačí nativní vyšetření. Při zjištění expanze, která nemá nativně jednoznačný charakter adenomu či myelolipomu, se doplňuje postkontrastní vyšetření a odložená fáze, které s poměrně velkou jistotou odliší adenom od jiných patologií (krvácení, cysta, feochromocytom, lymfom, metastáza, karcinom). Při zvětšení nadledviny bez patrného ložiska se jedná o hyperplázii.

_fetch_thumbnail.php?img=ADENOM%20NADLEDVINY%20CT%201_1.CT.2.7.2010.06.17.15.27.21.531250.481933579_0001.jpg CT nadledvin: adenom

CT ledvin[upravit | editovat zdroj]

CT vyšetření je možno doplnit vylučovací fází k odlišení intrasinusoidálních cyst od městnání, zobrazení anomálií kalichopánvičkového systému, ohraničení tumorů vývodného sytému či průkazu urinomu.

_fetch_thumbnail.php?img=Urinom-CT-2_0001.jpg CT - vylučovací fáze: urinom

CT angiografie břišní aorty a renálních tepen[upravit | editovat zdroj]

CT aorty bývá indikováno pro posouzení aneurysmatu břišní aorty před jeho intervenčním či operačním řešením, ke sledování jeho velikosti nebo polohy stentgraftu. Hodnocení stupně stenózy renálních tepen je často nepříznivě ovlivněno artefakty (blooming) od kalcifikovaných plátů ve stěně.

CT portografie[upravit | editovat zdroj]

CT vyšetření cílené na portálního řečiště (jiné zpoždění a množství k.l.) k vyloučení trombózy, zobrazení kolaterálního oběhu, uzávěru zevní kompresí či infiltrací tumorem.

_fetch_thumbnail.php?img=Thrombosis%20of%20portal%20vein.CT.1_0001.JPG CT portografie: thrombosa porty

CT u retroperitoneálního krvácení[upravit | editovat zdroj]

CT vyšetření provádíme ve dvou fázích:

 1. jako CT angiografii a
 2. ve venosní fázi.

Kromě samotného hematomu tak zobrazíme i únik opacifikované krve mimo cévní řečiště u aktivního krvácení.

_fetch_thumbnail.php?img=aneurysma%20aorty%20a%20ruptura-CT-1_0001.jpg CT angiografie: ruptura aneurysmatu abdominální aorty

CT fistulografie[upravit | editovat zdroj]

CT vyšetření břicha bez perorální přípravy, před vyšetřením se provede nástřik drénu či píštěle ředěnou jodovou kontrastní látkou.

_fetch_thumbnail.php?img=CT%20fistulografie.CT.1_0001.JPG CT fistulografie: enterokutánní píštěl po splenektomii

Magnetická rezonance (MR)[upravit | editovat zdroj]

 • Má dobrou senzitivitu pro charakterizaci expanzí nadledvin.
 • Je ekvivalentní alternativou k CT ledvin v zobrazení ložiskových procesů a stagingu renálního karcinomu.
 • Kvůli horšímu prostorovému rozlišení není vhodné k vyhledávání konkrementů v dutém systému ledviny.
 • Je vhodné k charakterizaci ložiskových expanzí pankreatu, MRCP dobře zobrazí ductus Wirsungi.
 • Je alternativou k CT angiografii při průkazu stenózy renálních tepen, navíc výrazné aterosklerotické kalcifikace v odstupu renálních tepen nejsou na MRI překážkou k hodnocení stenózy.
_fetch_thumbnail.php?img=Fistulografie%20po%20enukleaci%20endokr.%20tu%20pankreatu%20plni%20se%20wisung.MR.2.001_0001.jpg MR břicha: chronická píštěl po enukleaci tumoru pankreatu

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]