Stentgraft

From WikiSkripta


Grafted-stent (8 mm; používaný pro léze aa. iliacae)
CT obraz abdominální aorty: abdominální aorta (z indikace aneuryzmatu) vyztužena endoprotézou

Stentgraft je endovaskulární protéza, kombinace stentu a syntetické cévní protézy, která se zavádí endoluminální cestou, na rozdíl od klasických cévních protéz, jejichž implantace je chirurgická.

Podoba
  • Grafted-stent – celá výztuž je tvořená stentem, který je potažen umělým materiálem;
  • stented-graft – stent vyztužuje pouze konce endovaskulární protézy.
Indikace
  • aneurysmata;
  • pseudoaneurysmata;
  • disekující aneurysmata;
  • tepenné a žilní ruptury;
  • AV píštěle.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.