Vrozená hypertrofická stenóza pyloru

Z WikiSkript

Pylorostenóza.
Žaludek a) fundus b) corpus c) cardia d) antrum pyloricum e) canalis pyloricus f) duodenum g) oesophagus.
Hypertrofická stenóza pyloru.

Hypertrofická stenóza pyloru je získaná difúzní hypertrofie a hyperplázie hladké svaloviny pyloru a celého žaludku.

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

Etiologie není známá, předpokládá se účast polygenní dědičnost a prostředí, v 15 % je prokázaný familiární výskyt. Někdy je ve spojení s hiátovou hernií, atrézií jícnu či Turnerovým syndromem. Incidence onemocnění se geograficky velmi liší, v ČR je přibližně 1:5000 živě narozených dětí, až pětkrát častěji se vyskytuje u prvorozených chlapců. Postižení jsou novorozenci a kojenci mezi 3.-6. týdnem života, děti starších 3 měsíců vzácně.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • dominuje explozivní zvracení obloukem, projektilově (až do 1 m);
 • zvratky obsahují kyselé žaludeční šťávy, obsahem bývá natrávené mléko, zvratky jsou bez příměsi žluče;
 • dochází k dehydrataci, dítě má velkou chuť k jídlu, dychtivě pije; ubývá na váze (dehydratace, nedostatečný kalorický příjem)
 • dítě je letargické, má zácpu nebo hladové stolice, má stařecký vzhled;
 • může vést až k závažné hypochloremické alkalóze a k hypokalémii – těžký stav, povrchní dýchání, ztráta vědomí, křeče – coma pyloricum;
 • ihned po napití lze na bříšku sledovat peristaltickou vlnu (z levého do pravého epigastria);
 • při šetrné palpaci je asi u 70% dětí hmatná rezistence = oliva, velikosti třešně v epigastriu, vpravo od střední čáry – tumor pylori;
 • vzácně se může vyskytnout ikterus

Laboratorní vyšetření[upravit | editovat zdroj]

 • typicky hypochloremická alkalóza s hypokalémií, hyponatrémií a dehydratací;
 • hypochlorémie může dosahovat až extrémních hodnot (pod 75 mmol/l), její stupeň odráží lépe ztráty kália než kalémie;
 • zvýšené hodnoty gastrinu;

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • klinický obraz
 • UZ břicha
  • měří se délka (17 mm a více) a šíře (4 mm a více) pylorického kanálu
  • senzitivita 97%
 • RTG kontrastní vyšetření (pasáž GITem) se v současné době používá při diagnostických pochybnostech
  • dilatace žaludku
  • prodloužený a úzký pylorický kanál (tzv. obraz kolejnice či tkaničky)
  • kontrastní látku je nutné po vyšetření odsát nazogastrickou sondou (možná aspirace)
  • rychlý průchod kontrastu žaludkem vylučuje pylorostenózu
  • toto vyšetření může odhalit další příčiny zvracení bez příměsi žluči:
   • atonie žaludku
   • opožděné vyprazdňování žaludku,
   • gastroezofageální reflux

Diferenciální diagnóza[upravit | editovat zdroj]

 • jiné příčiny explozivního zvracení:
  • intrakraniální hypertenze,
  • atrézie pyloru,
  • antrální membrána,
  • duplikatury žaludku,
  • atonie žaludku,
  • opožděné vyprazdňování žaludku,
  • gastroezofageální reflux;
 • jiné příčiny podobného metabolického rozvratu:
  • akutní insuficience nadledvin – při krvácení či kongenitální hyperplazii – MAc,
  • hyperkalémie,
  • ztráty sodíku v moči;
 • DMPMAl můžou udělat poruchy metabolismu AMK (porucha cyklu močoviny).

Léčba[upravit | editovat zdroj]

 • konzervativní postup se nedoporučuje
 • léčba je chirurgická
  • nejčastěji se provádí podélná extramukózní pyloromyotomie hypertrofické svaloviny pyloru (Weber-Ramstedtova operace):
   • začíná se příčnou laparotomií v pravé části epigastria
   • podélně se protnou přímé svaly břišní a fascie šikmých svalů břišních
   • po otevření peritoneální dutiny se do operační rány luxuje hypertrofický pylorus
   • provede se ostrá podélná incize serózy a povrchových svalových vláken (incize začíná 1-2 mm od pyloroduodenálního přechodu a končí v oblasti přechodu pyloru do žaludku)
   • svalová vlákna se od sebe oddělí (v celé délce incize) tupou disekcí
   • komplikací je perforace sliznice - tu je třeba přešít vstřebatelným materiálem a překrýt omentem
  • pacienti s váhovým úbytkem více než 5%, s metabolickou alkalózou a hypochlorémií je nutné před operací parenterálně rehydratovat a korigovat vnitřní prostředí v průběhu 24 hodin
 • lze provést též laparoskopickou technikou
 • prognóza – při včasné operaci dobrá.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC, et al. Pediatrie. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. ISBN 80-7262-178-5.
 • ŠAŠINKA, Miroslav, Tibor ŠAGÁT a László KOVÁCS, et al. Pediatria. 2. vydání. Bratislava : Herba, 2007. ISBN 978-80-89171-49-1.
 • ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. ISBN 807262329X.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]