Atrézie a stenózy tenkého střeva

Z WikiSkript

Atrézie a stenóza duodena[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Atrézie duodena
Typický nález na RTG snímku ve visu u atrézie duodena - tzv. double bubble sign
 • Výskyt 1:5000-10000
 • 30% pacientů má zároveň Downův syndrom
 • více než 50% pacientů má přidružené vrozené vady

Klinický průběh[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Prenatálně
  • polyhydramnion (v důsledku přerušené cirkulace plodové vody),
  • obraz dvou "bublin" (vyplněných tekutinou)
 • Postnatálně při úplné obstrukci
  • v prvních 24 hodinách rozvoj klinického obrazu vysokého ileu – prudké zvracení s příměsí žluči (v 90% se obstrukce nachází pod Vaterskou papilou) nebo bez ní (zbývajících 10% případů),
  • vyklenuté epigastrium, propadlé hypogastrium (loďkovité bříško), viditelná peristaltika,
  • neodchází smolka.
 • Postnatálně při částečné obstrukci je klinická manifestace pozdní.

Diagnostika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Prenatálně
  • ultrazvukový screening
 • Postnatálně
  • nativní RTG břicha ve visu – typický obraz dvou bublin či hladin (žaludek a rozšířené duodenum) a ve většině případů absence plynu v distální části GITu
  • odsátí více než 20 ml tekutiny ze žaludku pomocí nasogastrické sondy (normální množství je méně než 5 ml), následnou insuflací plynu do žaludku lze obraz dvou bublin na RTG reprodukovat
  • RTG kontrastní pasáž horní části GIT k upřesnění diagnózy a vyloučení malrotace nebo volvulu

Léčba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Chirurgická – duodenoduodenální anastomóza.

Atrézie a stenóza jejuna a ilea[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Výskyt: 1:1500.

Klinický průběh[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Prenatálně: polyhydramnion,
 • postnatálně: v prvních 36 hodinách rozvoj klinického obrazu středně vysokého ileu – zvracení s příměsí žluče,
 • vzedmuté břicho a dyspnoe pro vysoký stav bránice,
 • neodchází smolka,
 • rozvoj dehydratace s hypochloremií a úbytkem na váze.

Diagnostika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Prenatálně: na UZ je patrná dilatace střevních kliček,
 • postnatálně: nativní RTG břicha ve visu.

Léčba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Chirurgická – odstranění atretického nebo stenotického úseku střeva a end-to-end anastomóza.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. ISBN 807262329X.

HOLCOMB III, George W., J. Patrick MUPRHY a Daniel J. OSTLIE. Ashcraft's Pediatric Surgery. 6. vydání. Elsevier, 2014. ISBN 145574333X.

MUNTAU, Ania Carolina. Pediatrie. 4. vydání. Praha : Grada, 2009. s. 365. ISBN 978-80-247-2525-3.