Syndrom arteriae mesentericae superioris

From WikiSkripta

Topografie duodena, aorty a arteria mesenterica superior

Syndrom arteriae mesentericae superioris je samostatná forma parciální obstrukce duodena, kdy kaudální třetina duodena je stlačena mezi a. mesenterica superior a aortu. Ke stlačení dochází při nadměrné lordóze (u nemocných na sádrovém lůžku po operacích páteře) a při ztrátě nitrobřišního tuku, který udržuje duodenum v poloze.

  • chronická obstrukce duodena, chronický ileus duodena, syndrom sádrového lůžka;
  • více postihuje štíhlá děvčata – opakovaná zvracení po jídle a bolesti břicha;
  • diagnóza – rtg s kontrastem (rozšíření dvanáctníku s rychlými peristaltickými a antiperistaltickými vlnami);
  • terapie – zmírnění těžkostí – doporučuje se po jídle poloha modlícího se mnicha (krčená poloha na kolenou);
    • někdy je nutná výživa nasojejunální sondou nebo parenterálně – při vzestupu hmotnosti se doplní tuk;
    • příp. chirurgie.
Břišní cévy
Arteria mesenterica superior

A. mesenterica superior (odstupuje asi 2 cm kaudálně od truncus coeliacus za hlavou pankreatu, úroveň L1) je hlavní větví pro duodenum (aa. pancreaticoduodenales inferiores), jejunum (aa. jejunales), ileum (aa. ileales), caecum (a. ileocolica), colon ascendens a colon transversum (a. colica dextra) až po Cannonův-Böhmův bod (asi 2/3 colon transversum). Mimo tenké, slepé a tlusté střevo se a. mesenterica sup. podílí také na zásobení hlavy pankreatu, může vysílat větve i pro žaludek a až ve 30 % případů dokonce přídatnou a. hepatica accessoria.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC, et al. Pediatrie. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. ISBN 80-7262-178-5.
  • ŠAŠINKA, Miroslav, Tibor ŠAGÁT a László KOVÁCS, et al. Pediatria. 2. vydání. Bratislava : Herba, 2007. ISBN 978-80-89171-49-1.