Obstrukce tenkého střeva

Z WikiSkript

Části tenkého střeva: duodenum, jejunum, ileum.

Obstrukce tenkého střeva má různé příčiny:

 • Atrézie – střevo končí slepým zakončením a po různě dlouhém atretickém úseku je průchodná distální část. Může vzniknout i intrauterinní poruchou cévního zásobení střeva s následnou gangrénou, gangréna se ještě intrauterinně resorbuje a vzniká atrézie.
 • Mekoniový ileus – obstrukce vazkým mekoniem.
 • Některé případy Hirschprungovy choroby (megacolon congenitum) mohou postihovat i tenké střevo.
 • Extraintestinální příčiny – malrotace, poruchy pojiva, hernie, kalcifikované uzliny, různé duplikatury, omfalokéle.


Obstrukce duodena

Laddův syndrom – nedorotované cékum a komprese duodena peritoneálními pruhy.
 • Patří k tzv. proximálním obstrukcím střeva – ty charakterizuje – menší distenze břicha a trvalé explozivní zvracení.
 • Při obstrukci střeva pod úrovní 15 cm od začátku jejuna – tzv. distální obstrukce – dominuje nafouknutí, distenze břicha, zvracení přichází později.
 • Obstrukce duodena může být dána atrézií (častěji) nebo stenózou.
 • Je častěji u Downova syndromu a u nezralých dětí.
 • Obstrukce se obvykle nachází až pod papilla duodeni major.
 • Jinak může obstrukce vzniknout i u neúplné rotace střeva, volvulus congenitalis, při pancreas anulare.
 • Klinický obraz:
  • Obstrukce dvanáctníku má úzký vztah k cirkulaci plodové vody – ve všech případech obstrukce zjistíme při porodu polyhydramnion.
  • Proto při každém nálezu polyhydramnionu musíme po porodu odsát sondou žaludeční obsah – a pokud je ho víc než 15 ml, vyslovíme podezření na proximální obstrukci střeva.
  • Hlavní příznak – projektilové zvracení (při atrézii začíná bezprostředně po porodu, při stenóze až za několik hodin).
   • Zvratky jsou nažloutlé příměsí žluče.
  • Někdy vidíme peristaltickou vlnu podobnou té u pylorostenózy.
  • Distenze – jen v epigastriu nebo chybí.
 • Laboratoř – hypochloremická alkalóza, deplece Na+ a K+;
  • při nadměrném zvracení střevního obsahu může MAl přejít do MAc a rozvrat prostředí se ještě prohloubí.
 • Diagnóza – lze zjistit UZ již intrauterinně.
  • Po porodu je nejlepší nativní rtg snímek břicha ve visící poloze (kontrastní látku tvoří vzduch, který dítě napolyká) v okamžiku narození.
   • Normálně – ihned po porodu má být vzduch v žaludku, do 1 hodiny tenkém střevu, za 4–18 h v tlustém střevě.
   • Při atrézii je typický obraz „dvou bublin“ – jedna v oblasti žaludku, druhá menší v oblasti duodena.
 • Terapie – chirurgická – duodenoplastika, duodenojejunostomie,
  • před operací je nutná úprava vnitřního prostředí.
Odkazy

Související články

Zdroj

Použitá literatura

 • HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC, et al. Pediatrie. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. ISBN 80-7262-178-5.
 • ŠAŠINKA, Miroslav, Tibor ŠAGÁT a László KOVÁCS, et al. Pediatria. 2. vydání. Bratislava : Herba, 2007. ISBN 978-80-89171-49-1.