Spongioskleróza

Z WikiSkript

Heslo

Spongioskleróza znamená zahuštění kosti v celém jejím rozsahu (osteoplastické metastázy). [1]

Srovnej: endostóza.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  1. KOUDELA, K., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0654-2.