Diagnostické zobrazovací metody v senologii

Z WikiSkript

Mamologie = diagnostika a léčba nemocí prsu.

Mamografie (MMG)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Mamografie je skiagrafické vyšetření prsu. Dle indikace se rozděluje:

  • Skríningová (také screeningová) – v rámci screeningu vyšetřování žen bez příznaků (asymptomatických žen),
  • Diagnostická – palpační nález, jiné podezření na nádor prsu.

Používá se měkké rtg záření (s nižší energií), 2 projekce − (šikmá a kraniokaudální), dnes již většinou digitální.

Výhody digitální mamografie:

  • umožňuje aplikovat nižší dávky záření,
  • dodatečná úprava obrazů,
  • posílání na dálku (ePACS),
  • archivace v digitální formě,
  • hodnocení snímků počítačem − Computer Aided Detection − CAD.
_fetch_thumbnail.php?img=Tukovy%20prs%20tabar2.MMG.1.005_0001.jpg Mamografie: tukový typ, Tabár 2

Skríningová mamografie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Skríningová mamografie představuje vyšetřování zdravých žen od určitého věku s cílem odhalit co nejvíce nehmatných malých tumorů s dobrou prognózou, přes 10 % je neinvazivních karcinomů. Skríningové vyšetření je v ČR hrazeno pojišťovnou od 45 let jednou za 2 roky a jen v akreditovaných centrech; při užívání HRT je vhodná jednou ročně, při zvýšeném riziku (BRCA, rodinná anamnéza) již v mladším věku a častěji.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Mamografie.

Duktografie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Duktografie

Duktografie je indikována u jednostranné masivní serózní či krvavé sekrece z prsu. Provádí se nástřik kontrastní látky kanylou do secernujícího duktu a následně MMG. Slouží k hledání intraduktálních lézí – většinou se jedná o papilom nebo duktální carcinoma in situ (DCIS).

Ultrasonografie (US)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Cysty, fibroadenomy, nerozhodné nálezy u MMG, ve vyšším věku jako pomocné vyšetření, primárně u mladších žen, během těhotenství, při laktaci, k vyšetření spádových uzlin a pooperačnímu sledování jizvy. Pro neschopnost detekce mikrokalcifikací není vhodná pro skríning. Často se využívá u navigace bioptických vyšetření (FNAB, core-cut biopsie).

_fetch_thumbnail.php?img=Karcinom%20prsu-US-2_0001.jpg US prsu: karcinom
_fetch_thumbnail.php?img=Kalcifikace%20v%20prsu-US-0_0001.jpg US prsu: kalcifikace
_fetch_thumbnail.php?img=Fibroadenom%20prsu-US-0_0001.jpg US prsu: fibroadenom
_fetch_thumbnail.php?img=Prsni%20implantat-US-0_0001.jpg US prsu: prsní implantát

Magnetická rezonance (MR mamografie)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Nejednoznačné nálezy, punkční nález lobulárního karcinomu či karcinomu v denzním prsu k vyloučení multifokality či bilaterality, u pacientek po operaci k odlišení jizvy a nového karcinomu, hledání primárního karcinomu při postižení uzlin v axile, skríningová metoda u žen s vysokým rizikem (spolu s US a později i s MMG), použití speciální (tzv. prsní) cívky.

Core-cut biopsie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Perkutánní odběr tkáně speciální 14G jehlou s bioptických dělem, ambulantní výkon – lokální anestézie, incize kůže, odběr několika vzorků, většinou navigace US (pod sonografickou kontrolou), indikace u nejednoznačných či z hlediska karcinomu pozitivních nálezů při MMG a/nebo US, ověření zřejmých karcinomů před léčbou, umožňuje individualizaci léčby karcinomu prsu (nahrazuje často peroperační biopsii), umožňuje zjistit histologický typ, grade a další prognostické faktory včetně imunohistochemických vyšetření.


_fetch_thumbnail.php?img=Biposie%20loziska%20prsu-US-5_0001.jpg US prsu: biopsie ložiska

Mamotomie − vakuová biopsie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Speciální zařízení a jehla (11G) s rotačním nožem k perkutánnímu odběru tkáně, větší objem odebrané tkáně, většinou navigace mamografickou stereotaxí, hlavní indikace u nejednoznačných mikrokalcifikací, nevýhoda vyšší invazivita a cena jednoho odběru (asi 15 tis. Kč).

Mamografická stereotaxe[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Postup k lokalizaci či biopsii nehmatného ložiska v prsu, které není patrno při US, speciální mamografické zařízení, digitální detektor, dvě projekce ±15° výpočtu koordinát x,y,z, přesnost lokalizace asi 1−2 mm, indikace zejména nejednoznačné mikrokalcifikace.

Perkutánní lokalizace ložisek v prsu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Lokalizační drátky, barva (suspenze carbo adsorbens), RTG kontrastní klipy, předoperační pro chirurga, označení karcinomu před neoadjuvantní terapií.

CAVE!!! Cca. 10−15 % hmatných karcinomů prsu (rezistence či uzliny) nemají při MMG přesvědčivý korelát – doplnit US a srovnání s palpačním nálezem nutné!


Diagnostika se soustřeďuje hlavně do akreditovaných screeningových center, kde komplexní diagnostika, všechny hlavní metody, velké zkušenosti, kvalitní vybavení, pravidelné kontroly, diagnostiku chorob prsu primárně zajišťuje radiolog – mamodiagnostik, úzká týmová spolupráce s gynekologem, chirurgem, onkologem, radioterapeutem, patologem aj. nutná!


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]