Diagnostické zobrazovací metody v ORL

Z WikiSkript

Prostý RTG snímek[upravit | editovat zdroj]

RTG snímek hrudníku[upravit | editovat zdroj]

RTG snímek hrudníku bývá indikován k vyloučení zánětlivých změn plicního parenchymu a metastatického postižení plic. Další indikací je v rámci předoperačního vyšetření. Rozšíření horního mediastina s deviací trachey bývá u strumy.

_fetch_thumbnail.php?img=meta%20plic-CR-0_0001.jpg RTG hrudníku: metastázy plic
_fetch_thumbnail.php?img=Struma.CR.001_0001.jpg RTG hrudníku: struma

RTG snímek horní hrudní apertury[upravit | editovat zdroj]

V poslední době ustupuje do ústraní díky výpočetní tomografii. Stejně jako na prostém snímku lze vyjádřit podezření na strumu při jednostranném rozšíření horního mediastina a deviaci trachey. Variace skeletu jako například krční žebro či processus megatransversus bývají spíše náhodným nálezem.

_fetch_thumbnail.php?img=Processus%20megastransversus%20C7.CR.001_0001.jpg RTG C páteře a horní hrudní apertury: processus megatransversus C7

RTG nativní snímek krku[upravit | editovat zdroj]

Nativní snímek krku v bočné projekci může být přínosný v diagnostice edému a zánětu epiglottis. Subglotické zúžení trachey subgloticky může svědčit pro croup.

RTG kosti skalní[upravit | editovat zdroj]

Nejčastěji bývá indikován snímek v Stenversově projekci k vyloučení mastoiditidy, která se projeví sníženou transparencí mastodiálních sklípků. Pro chronické změny svědčí redukce sklípků, zesílení a sklerotizace sept. Projekce na kost skalní podle Schullera a Rundstroma dnes ustupují do pozadí při dostupnosti CT.

_fetch_thumbnail.php?img=Schuller_0001.jpg RTG ve Stenversově, Schullerově a Rundstromově projekci: chronická mastoiditis
_fetch_thumbnail.php?img=schuller%20-%20vlevo%20sklerotizace%20mastoidu-CR-0_0001.jpg RTG v Schullerově projekci: oboustranná chronická mastoiditis

RTG lbi ve Watersově projekci[upravit | editovat zdroj]

Poloaxiální snímek lbi s otevřenými ústy je indikován při podezření na patologii v oblasti maxilárních sinech − nejčastěji akutní či chronickou sinusitidu. Při chronické sinusitidě bývá patrné zastření příslušné dutiny či lem zesílené mukoperiostální výstelky. Při akutní sinusitidě se někdy ukazuje hladinka tekutiny (sekretu). Při dobře provedené projekci lze někdy hodnotit i oblast ethmoidů, sfenoidu a frontálních sinů. Okrajově bývá patrný i mastoidální výběžek.

_fetch_thumbnail.php?img=Chronicka%20sinusitis-CR-0_0001.jpg RTG lbi ve Watersově projekci: chronická sinusitis
_fetch_thumbnail.php?img=pansinusitis.CR.1_0001.JPG RTG lbi ve Watersově projekci: pansinusitis
_fetch_thumbnail.php?img=Osteoma%20of%20frontal%20sinus.CR.2_0001.JPG RTG lbi ve Watersově projekci: osteom frontálního sinu

RTG lbi v PA projekci[upravit | editovat zdroj]

Projekce je vhodná k zobrazení frontálních sinů, event. i ethmoidů.

_fetch_thumbnail.php?img=Fibrous%20dysplasia%20of%20frontal%20bone.CR.1_0001.JPG RTG lbi v PA projekci: fibrosní dysplázie os frontalis

RTG orbit[upravit | editovat zdroj]

Projekce na oblast orbit k vyloučení zejména traumatických změn dna a mediální stěny orbity či pneumoorbity.

RTG ústního dna[upravit | editovat zdroj]

Intraorání snímek k zobrazení sialolitiázy ve Whartonově duktu, spíše tedy stomatologická indikace.

Kontrastní RTG vyšetření[upravit | editovat zdroj]

Sialografie[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o kontrastní vyšetření Whartonova či Stensenova duktu po jejich nasonodování a nástřiku jodové kontrastní látky, spíše tedy stomatologická indikace.

Ultrazvuk (UZ)[upravit | editovat zdroj]

Ultrazvukové vyšetření je základní zobrazovací metodou při vyšetření měkkých tkání hlavy a krku, vynikající zobrazení štítné žlázy, krčních uzlin, podčelistní a příušní slinné žlázy, velkých cév krku, nenádorových expanzí, tumorů. Ultrazvuk lze omezeně použít i k zobrazení struktur laryngu.

_fetch_thumbnail.php?img=Medialni%20krcni%20cysta%20mezi%20m.%20geniohyoideus.US.001_0001.jpg USG krku: mediální krční cysta
_fetch_thumbnail.php?img=Infiltrovane%20uzliny%20na%20US%20prsu%20a%20axil-US-0_0001.jpg USG krku: patologicky infiltrované uzliny
_fetch_thumbnail.php?img=Aktivovana%20uzlina%20zanetem%20po%20extrakci%20zubu.US.5.001_0001.jpg USG krku: aktivované lymfatické uzliny
_fetch_thumbnail.php?img=Thyroiditis.US.1_0001.jpg USG štítné žlázy: thyroiditis

Výpočetní tomografie (CT)[upravit | editovat zdroj]

CT paranasálních dutin[upravit | editovat zdroj]

Nativní CT vyšetření se provádí low-dose technikou, nejčastější indikace jsou chronické zánětlivé změny − zesílená výstelka, polypy, cysty a pooperační stavy.

_fetch_thumbnail.php?img=chron.%20sinusitida,%20cizi%20teleso-CT-3_0001.jpg CT VDN: cizí těleso a chronická sinusitis
_fetch_thumbnail.php?img=POLYPOSIS%20NASI%20CT%201_1.CT.603.18.2010.08.12.08.27.54.234375.535524787_0001.jpg CT VDN: polyposis nasi

CT krku a baze lební[upravit | editovat zdroj]

Z ORL indikace se využívá v diagnostice zánětlivých onemocnění: absces, flegmóna a jejich šíření podél fasciálních prostorů, dále ke stagingu tumorů. Nevýhodou jsou artefakty ze ztvrzení paprsku od sanovaného chrupu (zubní výplně, implantáty), které mohou způsobit značnou degradaci obrazu v úrovni dutiny ústní. CT se provádí s intravenosním podáním jodové kontrastní látky.

_fetch_thumbnail.php?img=Struma.CT.1.001_0001.jpg CT krku: struma

CT kosti skalní[upravit | editovat zdroj]

CT s vysokým rozlišením (HRCT) bývá indikováno nejčastěji při zánětlivých onemocněních mastoidálních sklípků − akutní a chronická mastoiditis a v pooperačních stavech. HRCT přesně zobrazí strukturu sept mastoidálních sklípků, jejich redukci, sklerotizaci stěny, zastření. Hodnotit lze i uložení a změny struktury středoušních kůstek a struktur vnitřního ucha.

_fetch_thumbnail.php?img=mastoiditis,%20mesotitis-CT-1_0001.jpg HRCT kosti skalní: mastoiditis, mesoititis
_fetch_thumbnail.php?img=Atrezie%20zevniho%20zvukovodu-CT-1_0001.jpg HRCT kosti skalní: atrézie zevního zvukovodu
_fetch_thumbnail.php?img=osteom%20zevniho%20zvukovodu-CT-0_0001.jpg HRCT kosti skalní: osteom zevního zvukovodu

Magnetická rezonance (MR)[upravit | editovat zdroj]

MR baze lební má obdobné indikace jako CT v této oblasti, speciálně je vhodné k diagnostice a stagingu nádorů. MR sialografie nemá dostatečnou senzitivitu pro detekci konkrementů ve vývodech slinných žláz. MR lze využít v diagnostice patologií měkkotkáňových struktur vnitřního ucha.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]