Sialolitiáza

From WikiSkripta


Slinný kámen v submandibulárním vývodu
Sialolitiáza – slinné konkrementy

Sialolitiáza je tvorba slinných konkrementů, jejichž příčinou je změna složení sliny. Viskozita sliny se zvyšuje, tvoří se mukoproteinová matrix, do které se následně ukládá anorganický materiál (soli vápníku, hořčíku, fosforu) a vzniká konkrement. Konkrement zúžuje vývod, může dojít až k úplné obstrukci vývodu, retenci sliny a dilataci vývodu.

Nejčastěji je sialolitiázou postižena glandula submandibularis, méně často glandula parotis.

Klinické příznaky: bolestivé zduření, které souvisí se zvýšenou sekrecí sliny při jídle nebo s psychickou stimulací (salivární kolika).

Diagnostika: palpace, USG, nativní RTG, sialografie.

Terapie: operační vybavení konkrementu či celková extirpace slinné žlázy.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.
  • WOTKE, Jiří. Patologie orofaciální oblasti. 1. vydání. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-7169-975-6.