Mastoiditis

From WikiSkripta

Jedná se o zánětlivé onemocnění sklípků processus mastoideus spánkové kosti. Nejčastěji vzniká jako komplikace zánětu středního ucha. Infekce přestupuje ze sliznice processus mastoideus na kostěné přepážky s jejich následným roztavením (koalescence = roztavení, odtud koalescentní mastoiditida). Vzácně se do této lokalizace může infekce rozšířit hematogenně či traumaticky.

Schéma lebních kostí. Processus mastoideus je znázorněn červeně.

Formy[edit | edit source]

Rozlišujeme 3 základní formy mastoiditidy:

 1. akutní (vzniká 2–4 týdny po mezotitidě, tvoří přibližně 50 % všech mastoiditid);
 2. subakutní (vzniká zpravidla jako součást latentního zánětu středouší);
 3. latentní (také jako součást latentního zánětu středouší).

Klinické příznaky[edit | edit source]

 • Akutní mastoiditida: horečka, palpační bolestivost, retroaurikulární prosáknutí, odstátý boltec, hnisavý výtok ze zvukovodu, zhoršení hypakuze, tinnitus, osteoklastická destrukce kosti;
 • Subakutní a latentní mastoiditida (příznaky jsou méně výrazné): neurčitá bolestivost – spíše pocit tlaku v uchu, skromná exsudace, vydatná proliferace granulační tkáně vyplňující sklípky, kost reaguje spíše osteoplasticky, přepážky zbytňují a sklerotizují.

Diagnostika[edit | edit source]

 • Anamnéza, fyzikální vyšetření (viz příznaky);
 • Otoskopie – obraz svědčí pro některou formu otitis media;
 • RTG (projekce dle Schüllera) – zastření a rozpad pneumatického systému;
 • CT.

Diferenciální diagnóza[edit | edit source]

 • Ohraničené externí otitidy s retroaurikulární infiltrací;
 • Dermatitidy ve kštici s následnou retroaurikulární lymfadenitidou;
 • Palpační bolestivost může být dána vertebrální iritací nervus occipitalis minor.

Komplikace[edit | edit source]

Subperiostální absces jako komplikace mastoiditidy

Komplikace mastoiditidy vyplývají z možnosti šíření infekce. Jedná se o:

 • mastoidální píštěl;
 • subperiostální, Mouretův (pod úponem m. digastricus) nebo Bezoldův (pod úponem m. sternocleidomastoideus) absces;
 • tromboflebitida (rozšířením zánětu mediálně na esovitý splav);
 • infekční postižení mozku nebo mozečku.

Terapie[edit | edit source]

 • ATB;
 • antromastoidektomie.

Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.
 • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 8. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1144 s. ISBN 978-80-7345-166-0.