Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření pankreatu, jater a sleziny

From WikiSkripta

Anatomie[edit | edit source]

Nativní snímek břicha[edit | edit source]

Nativní snímek břicha bývá zřídkakdy přínosný.

 • Pankreas: viditelné jsou pouze kalcifikace při chronické kalcifikující pankreatitidě.
 • Slezina: může být vidět kontura (velikost).
 • Játra: vidět bývá kontura (velikost), při ascitu bývá kontura smazaná.

Fistulografie[edit | edit source]

Při fistulografii se provádí nástřik píštěle kontrastní látkou pod rentgenovou kontrolou či naslepo s následným CT vyšetřením – slouží k průkazu komunikace píštělí s jinými orgány, zjištění velikosti dutiny.

_fetch_thumbnail.php?img=Fistulografie%20-%20dutina%20a%20pankreaticky%20vyvod2-RF-0_0001.jpg Fistulografie: dutina komunikující s pankreatickým vývodem
_fetch_thumbnail.php?img=CT%20fistulografie.CT.1_0001.JPG CT-fistulografie: dutina po splenektomii komunikující s lienální flexurou

Ultrazvuk[edit | edit source]

Ultrazvuk je základní vyšetřovací metodou.

Pankreas[edit | edit source]

V mnoha případech lze zobrazit pouze částečně či vůbec pro překrytí plynem z gastrointestinálního traktu. Zobrazit lze:

 • rozšíření ductus Wirsungi (při chronické pankreatitidě, blokádě tumorem),
 • expanze pankreatu ( tumor, cystoid),
 • kalcifikace v pankreatu a v duktu,
 • prosáknutí pankreatu a okolí při akutní pankreatitidě, v časném stádiu (hodiny po začátku příznaků) je ale na USG zpravidla normální nález.
_fetch_thumbnail.php?img=Chron.%20pankreactitis.US.1.001_0001.jpg Ultrazvuk: chronická pankreatitida
_fetch_thumbnail.php?img=Tumor%20hlavy%20pankreatu,%20dilatace%20zlucovych%20cest,%20pruchodny%20dren,%20diilatace%20Wirsungu.US.1.001_0001.jpg Ultrazvuk: tumor hlavy pankreatu

Slezina[edit | edit source]

Téměř vždy zobrazitelná v celém rozsahu. Hodnotit lze:

 • velikost − normální je do 4×7×11 cm, může být ale i větší u větších jedinců, příčin splenomegalie je mnoho,
 • ložiskové změny − nejčastěji cysta, hemangiom, granulomy, metastázy,
 • trauma − vyloučení ruptury sleziny a subkapsulárního hematomu.

Játra[edit | edit source]

Ve většině případů zobrazitelná v celém rozsahu. K dobrému zobrazení je často nutno vyšetřovat v inspiriu (nutnost spolupráce pacienta). Problém v zobrazený je u obézních jedinců a při výrazné steatóze. Hodnotíme:

 • velikost − v medioklavikulární čáře do 16 cm, příčin hepatomegalie je celá řada,
 • strukturu parenchymu − hyperechogenní parenchym u steatózy, granulární struktura u pokročilejších hepatopatií, nejvýraznější strukturální změny u cirhózy,
 • ložiskové změny − nejčastěji cysta, hemangiom, fokální nodulární hyperplázie a tumory − metastázy, hepatocellulární karcinom, cholangiocellulární karcinom, adenom,
 • traumatické změny − ruptura jater, subkapsulární hematom,
 • cévní zásobení − tok v portální žíle,
 • žlučové cesty − rozšíření intrahepatických žlučových cest,
 • ascites − mnoho příčin.
_fetch_thumbnail.php?img=Liver%20hemangioma.US.1_0001.jpg Ultrazvuk: hemangiom jater
_fetch_thumbnail.php?img=Cirhosa.US.1.001_0001.jpg Ultrazvuk: cirhóza jater, ascites
_fetch_thumbnail.php?img=Pneumobilie.US.001_0001.jpg Ultrazvuk: pneumobilie

Kontrastní ultrazvuk jater (CEUS)[edit | edit source]

Kontrastní ultrazvuk jater umožňuje posoudit dynamiku sycení ložiskových procesů jater a tak lépe zhodnotit jejich rozsah a vyjádřit se k jejich etiologii.

_fetch_thumbnail.php?img=Metastazy%20tlusteho%20streva%20CEUS.US.4_0001.jpg CEUS: jaterní metastázy

Výpočetní tomografie (CT)[edit | edit source]

Výpočetní tomografie se provádí při intravenózním podání jodové kontrastní látky. Výborně zobrazí pankreas, slezinu a játra. Obvykle se provádí v portální fázi (kdy je dobře naplněna portální žíla). V diferenciální diagnostice ložiskových změn jater se uplatňuje vícefázové vyšetření, které umožní blíže specifikovat charakter expanze, podle jejího sycení v určité fázi (nativně, arteriální fáze, portální fáze, pozdní fáze).

Pankreas[edit | edit source]

_fetch_thumbnail.php?img=pankreatitida-CT-0_0001.jpg CT: akutní pankreatitida
_fetch_thumbnail.php?img=akutni%20nekrotizujici%20pankreatitida-CT-0_0001.jpg CT: nekrózy a pseudocysty u těžké pankreatitidy
_fetch_thumbnail.php?img=Chron.%20kalc.%20pankreatidida.CT.1.001_0001.jpg CT: chronická kalcifikující pankreatitida
_fetch_thumbnail.php?img=Tumor%20of%20the%20pancreatic%20head.CT.2.001_0001.jpg CT: tumor hlavy pankreatu

Slezina[edit | edit source]

_fetch_thumbnail.php?img=CYSTA%20SLEZINY%20CT_1.CT.602.37.2010.07.08.17.30.50.593750.504178199_0001.jpg CT: fissurální cysta sleziny
_fetch_thumbnail.php?img=infrakty%20sleziny-CT-2_0001.jpg CT: infarkt sleziny
_fetch_thumbnail.php?img=Splenomegally.CT.1_0001.JPG CT: splenomegalie
_fetch_thumbnail.php?img=Ruptura%20sleziny%202-CT-1_0001.jpg CT: ruptura sleziny

Játra[edit | edit source]

_fetch_thumbnail.php?img=STEATOSA%20JATER%20CT%201_1.CT.2.27.2010.08.12.09.23.39.656250.535781523_0001.jpg CT: steatóza jater
_fetch_thumbnail.php?img=Cholangiocelularni%20carcinom.CT.5.001_0001.jpg CT: cholangiocellulární karcinom, vícefázové CT vyšetření
_fetch_thumbnail.php?img=FNH.CT.3_0001.JPG CT: fokální nodulární hyperplázie
_fetch_thumbnail.php?img=Burkit%20lymphoma,%20small%20bowel,%20liver.CT.4_0001.JPG CT: Burkittův lymfom
_fetch_thumbnail.php?img=Mnohocetne%20metastazy%20jater-CT-0_0001.jpg CT: metastatické postižení jater

Magnetická rezonance (MR)[edit | edit source]

Magnetická rezonance má lepší senzitivitu pro zobrazení ložiskových změn sleziny a jater než výpočetní tomografie. Jsme schopni se lépe vyjádřit i k etiologii ložiska. Vyšetření se provádí v T1, T2 a SPIR, a dále jako dynamické vyšetření v T1 po podání gadoliniové kontrastní látky. V neinvazivní diagnostice patologií žlučového stromu a pankreatického vývodu se uplatňuje MRCP (MR Cholangiopancreaticography).

_fetch_thumbnail.php?img=Colorectal%20cancer%20metastasis%20into%20liver,%20RFA.MR.1_0001.JPG MR: jaterní metastáza
_fetch_thumbnail.php?img=Fistulografie%20po%20enukleaci%20endokr.%20tu%20pankreatu%20plni%20se%20wisung.MR.2.001_0001.jpg MR: chronická píštěl po enukleaci tumoru pankreatu
_fetch_thumbnail.php?img=Adenokarcinom%20zlucovych%20cest%20-%20histologie%20z%20CHCE-MR-3_0001.jpg MR: adenokarcinom žlučovodu v hlavě pankreatu

Angiografie[edit | edit source]

Angiografie se uplatňuje:

 • v intervenční léčbě tumorů jater (embolizace),
 • při zavádění portkatetru do a. hepatica pro cílenou chemoterapii tumorů jater.
_fetch_thumbnail.php?img=Three%20big%20carcinoid%20metastases%20in%20liver,%20embolisation.XA.5_0001.JPG Angiografie: embolizace jaterních metastáz

Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]