Jaterní cirhóza

From WikiSkripta

(Redirected from Cirhóza)

Jaterní cirhóza je přestavba lalůčkovité struktury jater v uzlovitou (zánik hepatocytů, nahrazovány vazivovou tkání, zbylý parenchym regeneruje + tvoří uzly) důsledkem chronických jaterních onemocnění.

Etiologie[edit | edit source]

 • chronická hepatitis C, B, B + D – posthepatitická cirhóza,
 • alkoholické poškození jater – alkoholická cirhóza,
 • dlouhodobá obstrukce žlučových cestbiliární cirhóza,
 • toxické poškození jater (paracetamol, amatoxin…) – toxická cirhóza,
 • metabolické choroby (Wilsonova choroba, deficit α1-antitrypsinu, hemochromatóza, porfyrie, CF a další),
 • dlouhotrvající venostáza – cirhóza v důsledku venózního městnání,
 • nejasná etiologie – kryptogenní cirhóza (v 10–15 %).

Důsledkem jaterní cirhozy (a podkladem komplikací) jsou:

Komplikace jaterní cirhózy [1][edit | edit source]

Mikronodulární jaterní cirhóza

Klinický obraz[edit | edit source]

Jaterní cirhóza může probíhat dlouhodobě asymptomaticky a je diagnostikována náhodně (preventivní prohlídky, operace v dutině břišní apod.).

Kompenzovaná cirhóza (latentní, subklinická)[edit | edit source]

 • velmi připomíná chronickou hepatitidu
 • subjektivně si nemocní stěžují na nespecifické příznaky: dyspepsie – pocity plnosti po jídle, změny stolice; u žen poruchy menses, hypomenorea až amenorea
 • objektivně: hepatosplenomegalie, pomalu rostoucí portální hypertenze, kožní příznaky – pavoučkové névy, projevy krvácivosti, lehké perimaleolární otoky, nykturie, náhlá hematemeze

Dekompenzovaná cirhóza (pokročilá)[edit | edit source]

 • pestrá symptomatologie
 • příznaky parenchymatózní poruchy jater (metabolické dekompenzace) – ikterus, hemoragické diatézy, hypoalbuminémie s retencí tekutin s ascitem a otoky
 • příznaky z rozvinuté portální hypertenze (vaskulární dekompenzace) – ascites, jícnové varixy, portosystémová encefalopatie
 • subjektivně – nepřekonatelná únava, slabost, vyčerpanost, nechutenství, hubnutí, zvětšování břicha, otoky; u žen poruchy menses až amenorea, u mužů pokles libida a potence, gynekomastie, často artralgie a bolesti páteře
 • objektivně – pacient unavený, vyhublý (velké břicho, tenké končetiny), zpomalené reakce (encefalopatie), subfebrilie, hypotermie či izotermie, kůže bledá, často ikterická, četné pavoučkové névy, rty a jazyk jsou červené (lakované), na rukou je palmární erytém, Dupuytrenova kontraktura, bílé nehty, paličkovité prsty, hemoragické diatézy (petechie, hematomy, krvácení z dásní, nosu, gynekologické), u mužů mizí ochlupení hrudníku (Chvostkův habitus), gynekomastie

Fyzikální nález:

 • aspekce: vyklenutí pravého podžebří, ikterus, pavoučkové névy, palmární erytém aj.
 • palpace: splenomegalie, může být hepatomegalie
 • poklep: může být hepatomegalie, průkaz ascitu (ledovcový příznak)

Diagnostika[edit | edit source]

Mikroskopický obraz jaterní cirhózy
 • anamnéza a fyzikální vyšetření
 • laboratorní vyšetření
 • zobrazovací metody (UZ nebo CT jater, endoskopie k průkazu varixů)
 • biopsie jater

Léčba[edit | edit source]

 1. ovlivnění základního onemocnění – abstinence u alkoholiků, léčba hepatitidy, penicilamin u Wilsonovy choroby
 2. podpůrná opatření – režimová opatření (abstinence alkoholu, vynechání hepatotoxických léků), podávání vitaminů A, D, E, K, hepatoprotektiva, u autoimunitní hepatitidy (nikde jinde) se dávají kortikoidy
 3. transplantace jater
 4. léčba komplikací:
 • krvácení z jícnových varixů (endoskopická sklerotizace nebo ligace + terlipresin (Remestyp), při selhání TIPS nebo chirurgický výkon, po krvácení výplachy GITu a ATB, preventivní podávání neselektivních β-blokátorů a nitrátů)
 • jaterní encefalopatie (omezení příjmu bílkovin, laktulóza, ATB, podávání větvených aminokyselin)
 • ascites (restrikce příjmu tekutin a solí, diuretika (spironolakton + furosemid), punkce, TIPS, shunt)
 • hepatorenální syndrom (Remestyp v kombinaci s i.v. albuminem)
 • hepatocelulární karcinom (resekce chirurgická nebo radiofrekvenční ablace, paliativní chemoembolisace)

Prognóza[edit | edit source]

K prognózování jaterní cirhózy se používá skóre Child-Pugh.

Tento prvek vyžaduje JavaScript.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. Prof. MUDr. Marie Brodanová, DrSc.,MUDr. Tomáš Vaňásek, PhD.,odborná společnost hepatologická,Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně,<http://www.cls.cz/dokumenty2/resitele/t231.rtf>

Externí odkazy[edit | edit source]

 • Cirhóza – video na YouTube.com vysvětlující patofyziologii a komplikace cirhózy

Použitá literatura[edit | edit source]

 • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. třetí vydání. Praha : nakladatelství Galen, 2006. s. 642 – 644. ISBN 80-7262-430-X.