Cirhóza pseudolobulární (preparát)

Z WikiSkript


Přehledné zobrazení
Přehledné zobrazení
Zvětšení
Zvětšení

Cirhóza jater je difuzní uzlovitá přestavba jaterní tkáně, která vzniká v důsledku rozsáhlého zániku hepatocytů, reparativního jizvení a kompenzatorní uzlovité hyperplázie zachovaného parenchymu.

Histologie[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Histologie jater.

Příčina[upravit | editovat zdroj]

Podle etiologie rozlišujeme cirhózu posthepatitickou (komplikace hepatitidy C, B, B+D), alkoholickou, primární biliární (T lymfocyty mediované poškození intralobulárních žlučovodů), sekundární biliární (z protrahované obstrukce žlučových cest), toxickou, metabolicky podmíněnou (hemochromatózy,u galaktozémie, tyrozinózy, Wilsonovy nemoci, deficitu alfa-1-antitrypsinu), při chronické venostáze a tzv. kryptogenní (nejasné etiologie).

Makroskopie[upravit | editovat zdroj]

Játra jsou nápadně tuhá, jejich povrch je nepravidelně granulovaný až hrbolatý. Na řezu pozorujeme uzly. Dle velikosti uzlů rozlišujeme cirhózu malouzlovou (uzly < 3 mm), velkouzlovou (uzly > 3 mm) a smíšenou. Hemochromatóza dává játrům rezavohnědý vzhled. Při stáze žluči jsou nazelenalá.

I velkouzlová jaterní cirhóza může mít obraz malouzlové. Je to dané regenerační schopností jater a rozdělením velkých uzlů na menší.

Mikroskopie[upravit | editovat zdroj]

Pozorujeme uzlovité regeneráty hepatocytů (= regenerativní uzlík), jejichž trámce mají na rozdíl od normálních jaterních acinů nepravidelný průběh. Regenerativní uzlíky mohou obsahovat centrální žílu, portobiliární prostor nebo žádnou z těchto struktur. Jsou vzájemně odděleny různě silnými vazivovými septy, ve kterých jsou četné krevní kapiláry, pakanálky a různě hojný kulatobuněčný infiltrát.

Při jaterní cirhóze vzniklé na podkladě hepatitidy B, lze HBsAg prokázat v hepatocytech histochemicky barvením Victoria blue. V hepatocytech z regenerativních uzlíků vidíme v pozitivním případě modré hrudky.

Prognóza a komplikace[upravit | editovat zdroj]

Jaterní cirhóza představuje pozdní stádium progresivní hepatální fibrózy a v pokročilých stádiích je obvykle pokládána za ireversibilní, kdy v jako terapie připadá v úvahu připadá transplantace jater. Nicméně v časných stádiích byly dokumentovány reversibilní změny i u závažných forem po odstraněnění či terapii vyvolávající příčiny, např. etanolového abúzu.

Mezi hlavní komplikace patří:

Výskyt[upravit | editovat zdroj]

Nejčastější příčinou vzniku jaterní cirhózy v našich podmínkách je alkoholový abusus.

Nejvyšší mortalita jaterní cirhózy je v Mongolsku – etanol, HBV, HCV.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • POVÝŠIL, Ctibor, Ivo ŠTEINER a Jan BARTONÍČEK, et al. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-807262-494-2.
  • BRYCHTOVÁ, Svetlana a Alice HLOBILKOVÁ. Histopatologický atlas. 1. vydání. Praha : Grada, 2008. 112 s. ISBN 978-80-247-1650-3.