Periostální reakce

Z WikiSkript

Heslo

Periostální reakce (periostóza) je kalcifikace okostice (agresivní růst nádoru, osteomyelitida, stresové zlomeniny). [1]


Odkazy

Použitá literatura

  1. KOUDELA, K., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0654-2.