Diagnostické zobrazovací metody v gynekologii

Z WikiSkript

Diagnostické zobrazovací metody v gynekologii jsou zčásti v rukou gynekologa (transvaginální ultrazvuk), část pak obvykle zajišťuje radiolog. U pacientek ve fertilním věku je nutné se před RTG či CT vyšetřením dotázat na možnost gravidity.

Nativní snímek břicha[upravit | editovat zdroj]

Zpravidla není indikován při podezření na gynekologické onemocnění, jako náhodný nález bývají patrné kalcifikace v děložních myomech a nitroděložní tělíska.

_fetch_thumbnail.php?img=Kalcifikace%20v%20myomu.CR.1.001_0001.jpg RTG levé kyčle: kalcifikace v děložním myomu jako vedlejší nález při kontrole CEP
_fetch_thumbnail.php?img=gravidita-CR-0_0001.jpg Nativní snímek břicha, který bychom neměli vidět: gravidita

Utrazvuk[upravit | editovat zdroj]

Základní vyšetřovací metodou v gynekologii je Utrazvuk.

Transvaginální ultrazvuk[upravit | editovat zdroj]

Vyšetření zpravidla provádí gynekolog. Používá se speciální ultrasonografická (tzv. endokavitální) sonda, která se zavádí do pochvy nebo do rekta. Výhodou je detailnější zobrazení orgánů pánve, protože orgány jsou k sondě blíže než při transabdominálním vyšetření. Navíc orgány nejsou překryty střevními kličkami. Sonda používá vyšší frekvenci (lepší prostorové rozlišení) a není potřeba mít naplněný močový měchýř. Další výhodou je možnost provádění intervencí pod kontrolou ultrazvuku − např. aspiraci tekutiny.

Transabdominální ultrazvuk[upravit | editovat zdroj]

Transabdominální ultrazvuk gynekologických orgánů vyžaduje naplněný močový měchýř, který vytváří tzv. akustické okno. V opačném případě brání vyšetření přítomnost plynu ve střevních kličkách. Vyšetření provádí buď gynekolog nebo radiolog. Zobrazit lze dělohu, pochvu, často i oba vaječníky. Ultrazvuk se uplatňuje i jako kontrolní vyšetření při sledování onkologických pacientů, u akutních pacientů pak k vyloučení jiné patologie, která by vysvětlila potíže pacientky (appendicitida, divertikulitida, střevní záněty).

Výpočetní tomografie (CT)[upravit | editovat zdroj]

V gynekologii nachází výpočetní tomografie uplatnění ve stagingu malignit, ke zhodnocení uzlinového postižení a metastatického rozsevu, který bývá nejčastěji v peritoneální dutině a v játrech. Ke zhodnocení lokálního nálezu je obvykle vhodnější MRI. Častým vedlejším nálezem u CT vyšetření břicha a pánve z negynekologické indikace bývají myomy dělohy, cysty vaječníků a rozšířené pánevní žíly jako známka syndromu pánevní kongesce u symptomatických pacientek.

_fetch_thumbnail.php?img=tumor%20delozniho%20hrdla-CT-0_0001.jpg CT břicha a pánve: Tumor cervixu s propagací do parametrií, hydronefróza
_fetch_thumbnail.php?img=Myoma%20of%20uterus.CT.1_0001.JPG CT břicha a pánve: děložní myom
_fetch_thumbnail.php?img=Ovarian%20carcinoma,%20carcinomatosis.CT.1_0001.JPG CT břicha a pánve: karcinom ovaria, peritoneální karcinóza
_fetch_thumbnail.php?img=Kruckenberguv%20tumor,%20meta%20ca%20zaludku%20do%20ovarii,%20hydronefrosa-CT-1_0001.jpg CT břicha a pánve: metastatické postižení ovarií při tumoru žaludku (tzv. Krukenbergův tumor)
_fetch_thumbnail.php?img=Dermoid%20ovaria-CT-0_0001.jpg CT břicha a pánve: dermoid ovaria

Magnetická rezonance (MRI)[upravit | editovat zdroj]

MRI je v současné době používána ke stagingu nádorů především hrdla dělohy a těla dělohy, ke zhodnocení hloubky invaze a jejich propagace do okolních struktur. Další vhodnou indikací jsou ložiskové a expanzivní procesy vycházející z ovárií k odlišení jejich etiologie a dignity. MRI je excelentní metodou pro endometriózu. Další využití MRI je při průkazu píštělí a jejich komunikace s okolními orgány.

Angiografie (AG)[upravit | editovat zdroj]

V poslední době se rozvíjí miniinvazivní léčba děložních myomů selektivní embolizací větví a. uterina mikročásticemi. Po úspěšné embolizaci myomy degenerují, zmenšují se zhruba o polovinu v průběhu 3 měsíců a o zhruba 3/4 během roku, dochází k ústupu souvisejících potíží.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]