Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření skeletu a kloubů

Z WikiSkript

Skiagrafie[upravit | editovat zdroj]

Skiagrafie je základní vyšetřovací metodou kostí a kloubů. Většina kostí a kloubů se snímkuje ve dvou projekcích. To neplatí např. pro klíční kost. Druhá projekce někdy nelze zhotovit u nepohyblivých či nespolupracujích pacientů. Kromě samotné kosti hodnotíme i postavení v kloubech, měkké tkáně, polohu osteosyntetického materiálu (je-li) a případnou přítomnost cizích těles (kovová špona, škvára,...).

Projekce[upravit | editovat zdroj]

Většina kostí a kloubů se zobrazuje ve dvou projekcích. Používá se:

 • ortográdní projekce: centrální paprsek prochází kolmo na film. Obvykle se zhotovují dvě na sebe kolmé projekce či předozadní nebo zadopřední a bočná,
 • šikmá projekce, např. okcipitální kost (Towneho projekce), centrální paprsek není na film kolmý a geometrické proporce jsou zkresleny,
 • tangenciální projekce: např. jařmový oblouk,
 • tunelová projekce: např. interkondylická eminence kolene.

Speciální projekce mají svůj název podle osobností medicíny: např. Watersova projekce (poloaxiální snímek lbi), Towneho projekce (snímek na okcipitální kost), Steversova projekce (kost skalní), a mnoho dalších.

_fetch_thumbnail.php?img=HillSachsovo%20znameni.CR.1.001_0001.jpg Axillární luxace ramenního kloubu: RTG snímek ve dvou projekcích

Dynamické snímky[upravit | editovat zdroj]

Dynamické snímky ukazují vzájemnou polohu kostí v různých fázích pohybu. Nejčastěji jsou indikovány u páteře ke zhodnocení dynamiky (rozvíjení páteře), či pohybu obratlových těl při vzájemném posunu (olistéza).

_fetch_thumbnail.php?img=Spondylolisteza,%20spondylolyza,%20spina%20bifida.CR.1.001_0001.jpg Spondylolistéza, spondylolýza, spina bifida: (statický) RTG snímek, dvě projekce

Zátěžové snímky[upravit | editovat zdroj]

Zátěžové snímky mohou zobrazit patologii, která není na "klidových" snímcích patrná. Nejčastěji se jedná o snímek akromioklavikulárního skloubení (luxace v AC skloubení), méně často tzv. držené snímky hlezna či zápěstí k posouzení léze ligamentózního aparátu. Provedení snímku kolenního kloubu je ve stoje (při zátěži) ukáže skutečné zúžení kloubní štěrbiny při artróze.

_fetch_thumbnail.php?img=AC%20luxace.CR.1.001_0001.jpg Rozšíření (subluxace) AC skloubení po traumatu: RTG snímek

Měkké tkáně[upravit | editovat zdroj]

Kromě skeletu (kostí) je možno ze skiagrafických snímku hodnotit měkké tkáně. Zvláštní význam mají:

 • náplň suprapatelárního recesu tekutinou,
 • dislokace tukových tělísek loketního kloubu při náplni tekutinou,
 • periartikulární edém měkkých tkání při artritidě,
 • defekt měkkých tkání např. při vředu,
 • rozšíření prevertebrálních měkkých tkáních při hematomu (nepřímá zn. fraktury),
 • zastření paranazálních dutin na podkladě tekutiny či hematomu.
_fetch_thumbnail.php?img=Fractura%20patelly%20hematom%20v%20suprapatelarnim%20recessu.CR.1.001_0001.jpg RTG snímek kolenního kloubu: hemartros - náplň suprapatellárního recessu
_fetch_thumbnail.php?img=Posttraumaticka%20kalcifikace%20v%20mekkych%20tkanich%20(po%20rupture%20svalu%20st.%20data).CR.001_0001.jpg RTG pravého kyčelního kloubu: myositis ossificans
_fetch_thumbnail.php?img=Chondromatosa.CR.1.001_0001.jpg RTG kolenního kloubu: chondromatóza, gonatróza

Skiaskopie[upravit | editovat zdroj]

RTG vyšetření s důrazem na časové rozlišení se uplatňuje na operačních sálech při úpravě polohy fragmentů kostí či osteosyntetického materiálu.

Artrografie[upravit | editovat zdroj]

Atrografie je zobrazení kloubu po jeho naplnění kontrastní látkou. V dnešní době ustupuje do pozadí díky MRI.

_fetch_thumbnail.php?img=Fistulografie%20praveho%20ramene-CR-0_0001.jpg Fistugrafie pravého ramene: kontrastní látka plní kloubní pouzdro

Ultrazvuk[upravit | editovat zdroj]

Ultrazvukové vyšetření se užívá k vyšetření:

 • kloubů: k vyloučení výpotku, synovialitidy,
 • vazů a šlach: degenerativní, zánětlivé a traumatické změny,
 • svalů: traumatické změny – ruptura, hematom.
_fetch_thumbnail.php?img=Osteomyelitida%20a%20sequestr-US-9_0001.jpg UZ měkkých tkání: osteomyelitida a sekvestr

CT – výpočetní tomografie[upravit | editovat zdroj]

CT se uplatňuje u komplikovaných traumat zejména k ozřejmění prostorového uspořádání kostěnných fragmentů, které někdy nelze z prostého RTG snímku postihnout. CT je rovněž indikováno u nejasných nálezů ze skiagrafického vyšetření, kdy pomocí RTG snímku nelze jednoznačně vyloučit traumatické změny skeletu. CT artrografie ustoupila díky MRI do pozadí.

_fetch_thumbnail.php?img=Fractura%20capitlum%20radii%20a%20vylomeny%20fragment.CT.1.001_0001.jpg CT loketního kloubu: fractura capitulum humeri
_fetch_thumbnail.php?img=Fraktura%20lopatky.CT.2.001_0001.jpg CT pravého ramene: fraktura lopatky
_fetch_thumbnail.php?img=SARKOM%20CT%201_1.CT.2.38.2010.08.11.16.45.41.250000.534791893_0001.jpg CT pánve: sarkom hřebene kosti kyčelní

MRI - magnetická rezonance[upravit | editovat zdroj]

MRI má skvělé rozlišení pro měkké tkáně. Jako metoda volby se používá k zobrazení traumatických či degenerativních změn měkkých tkání v oblasti kloubů. MRI nejlépe zobrazí kostní metastázy a okultní fraktury, které nemusí být patrné na RTG metodách.

Scintigrafie skeletu[upravit | editovat zdroj]

Radionuklidové vyšetření založené na detekci kostní přestavby, při kterém se používají fosfátové komplexy značené 99mTc, nejčastěji 99mTc MDP a 99mTc HDP. Metoda je velmi citlivá, málo specifická, zobrazí lokality, které je vhodné dále vyšetřit. Mezi indikace patří vyhledávání a staging kostních metastáz, úrazy – fraktury, únavové zlomeniny, kontuze kosti, dále kostní záněty a další.

Intervenční výkony[upravit | editovat zdroj]

Vertebroplastika[upravit | editovat zdroj]

Vertebroplastika znamená výplň komprimovaných obratlových těl cementem.

Kyfoplastika[upravit | editovat zdroj]

Kyfoplastika znamená výplň dutiny v komprimovaném obratlovém těle, která vznikne zavedením balónku a jeho nafouknutím v obratlovém těle.

RFA kostních metastáz[upravit | editovat zdroj]

Radiofrekvenční ablaci lze uplatnit i v léčbě kostních metastáz.

Biopsie[upravit | editovat zdroj]

Odběr biologického materiálu z kosti za účelem histologického zpracování lze provádět buď necíleně při difusním postižení skeletu (např. hematologická onemocnění), nebo cíleně za kontroly zobrazovacích metod – CT nebo RTG.

Radiologická archeologie[upravit | editovat zdroj]

Speciální uplatnění nacházejí zobrazovací metody v archeologii – skiagrafie kostí, CT tělesných pozůstatků.

_fetch_thumbnail.php?img=Archeologie.CR.1_0001.jpg RTG archeologických nálezů - kosti

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]