Laryngospazmus

Z WikiSkript

Laryngospazmus je fyziologický obranný reflex bránící aspiraci. Je jedním z možných komplikací úvodu i vyvedení z anestezie. Na pacientovi se projeví obtížným dýcháním s distančně slyšitelným sípáním, postupným poklesem saturace, někdy tachykardií.

  • vyvolán podrážděním laryngu (tekutinou, jídlem, vyšetřením, zánětem) → sevření svěračů hrtanu,
  • při anestezii může být vyvolán manipulací v hrtanu (intubace, extubace), zatečením slin či aspirací v případě zvracení
Klinický obraz
Fyziologický laryngoskopický obraz
  • náhlá nemožnost inspiria, zástava dechu, panický strach, záchvat někdy končí spontánně.
Terapie
  • lze zrušit jiným reflexem (úder na hrudník, dráždění nosní sliznice, povytažení kořene jazyka).
  • při anestezii se pacienta snažíme prodechnout 100% kyslíkem,
  • prohloubíme anestezii podáním 30-50 mg Propofolu, případně podáme Suxametonium 0,25-0,5 mg/kg
  • v případě stále neodeznívajícího laryngospasmu dáme plnou dávku Suxametonia a provedeme opětovnou intubaci, následně podáváme 100% kyslík


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • DÍTĚ, P., et al. Vnitřní lékařství. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-496-6.

G., Barash, Cullen F. a Stoelting K., et al. Klinická anesteziologie : Překlad 6. vydání. - vydání. Grada Publishing, a.s., 2015. 816 s. ISBN 9788024740539.