Parkinsonský syndrom

From WikiSkripta

(Redirected from Parkinsonismus)

Parkinsonismus

Parkinsonský syndrom neboli hypokineticko-rigidní či hypokineticko-hypertonický syndrom patří mezi extrapyramidové syndromy a vzniká při nigrostriatálním deficitu dopaminu, při blokádě dopaminových receptorů či při poškození putamen.

Dochází k poškození substantia nigra (pars compacta) a snížení produkce dopaminu. To vyvolá úbytek nigrálních neuronů a k poklesu přívodu dopaminu do striata. (nigrostriatální deficit dopaminu)

Etiologie[edit | edit source]

Klinický obraz[edit | edit source]

Náčrt postoje nemocného
 • Hypokineze = zmenšení rozsahu a amplitudy pohybů;
 • bradykineze = zpomalený průběh pohybů;
 • akineze = ztížený start pohybů;
 • hypomimieamimie = maskovitý výraz tváře;
 • mikrografie = zmenšování písma v průběhu řádky;
 • chůze = krátké kroky, chybí souhyby horních končetin, často se objevuje hezitace, nestabilita;
 • řeč = pomalá a monotónní, ztišená;
 • rigidita = zvýšený svalový tonus v oblasti agonisty i antagonisty, více ve flexorových svalových skupinách, což vede k flekčnímu držení těla i končetin;
 • pulze = neschopnost plynule vyrovnávat rovnováhu – nemocný vyrovnává vychýlené těžiště zrychlujícími se krátkými kroky vpřed nebo vzad (propulze, retropulze), až se zachytí pevného předmětu nebo upadne;
 • třes = hlavně klidový, statický.

Polékový parkinsonský syndrom[edit | edit source]

Polékový parkinsonský syndrom je způsoben blokádou dopaminových receptorů ve striatu. Nejčastěji vyvolán typickými neuroleptiky. Mohou ho vyvolat atypická antipsychotika (haloperidol), antihistaminika, antiemetika (thiethylperazin, prometazin), prokinetika (metoklopramid), antihypertenziva (reserpin, alfa-metyldopa).[1]

Léčba[edit | edit source]

 • Levodopa (L-3,4-dihydroxyfenylalanin).
Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Antiparkinsonika.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. Neurologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. s. 195-201. ISBN 80-7262-160-2.