Extrapyramidové syndromy

From WikiSkripta

Extrapyramidový systém zahrnuje bazální ganglia a jejich spoje, kmenová jádra (nucleus ruber), somatomotorickou část retikulární formace a navazující ascendentní a descendentní dráhy. Zajišťuje držení těla a hybnost.[1]

Hypokinetické extrapyramidové syndromy[edit | edit source]

Pro tyto syndromy je typická hypokineze, bradykineze až akineze a s tím spojená hypofázie až afázie. Přítomná je svalová rigidita. Typická je schoulená pozice těla, rukou i nohou, snížená pohyblivost mimických svalů a nevýrazné pohyby při řeči.

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Hypokinetické extrapyramidové syndromy.

Hyperkinetické extrapyramidové syndromy[edit | edit source]

Vyznačují se abnormálními mimovolními pohyby. Patří sem:

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Hyperkinetické extrapyramidové syndromy.


Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. Neurologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. s. 27-35. ISBN 80-7262-160-2.