Chirurgická léčba Parkinsonovy choroby

Z WikiSkript

Parkinsova nemoc je způsobena degenerací neuronů pars compacta substantiae nigrae – je snížena produkce dopaminu, což vede k jeho deficitu ve striatu.

  • klinicky: hypokineticko-hypertonický syndrom – třes, rigidita, bradykineze
  • před objevem levodopy užívána ventro-laterální thalamotomie – ovlivnila především tremor, limitací možnost pouze jednostranného výkonu s neakceptovatelným rizikem dysartrie, poruchy chůze a kognitivního deficitu při oboustranné thalamotomii
  • dnes chirurgická th. vyhrazena: pacientům refrakterním na farmakoterapii + těm, u nichž se jako vedlejší n. ú. léčby levodopou objeví výrazné dyskineze
  • chirurgickým výkonem stereotaktická pallidotomie radiofrekvenčně / kryodestrukčně
  • nedestrukční hluboké stimulace ncl. subthalamicus / posteroventrálního pallida
  • transplantace fetálních dopaminergních bb. – výsledky zatím nepřesvědčivé


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • SAMEŠ, M, et al. Neurochirurgie. 1. vydání. Praha : Jessenius Maxdorf, 2005. ISBN 80-7345-072-0.

Související články[upravit | editovat zdroj]