Hezitace

Z WikiSkript

Heslo

Hezitace znamená váhání. Označuje se tak např. přešlapování na místě před vykročením u osob s Parkinsonovou nemocí


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 9. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1159 s. ISBN 978-80-7345-202-5.