Víčka

Z WikiSkript

Víčka (palpebrae) jsou zploštělé útvary chránící oko. Zakřivují se podle tvaru oční koule a jsou tedy spíše sféricky ohnuté.

Anatomie[upravit | editovat zdroj]

Schéma pravé oko, přední pohled
 • Palpebra superior (horní větší víčko) – jeho začátek je pod obočím.
 • Palpebra inferior (dolní menší víčko)
 • Commissura palpebrarum medialis et lateralis – jedná se o spojení horního a dolního víčka z mediální a laterální strany. Fixují víčka z obou stran ke stěnám orbity.
 • Ligamentum palpebrale mediale – vaz, vážou se zde mediální části obou tarsálních plotének.
 • Ligamentum palpebrale laterale – vaz nacházející se před septum orbitale a připojuje tarsální ploténky k orbitě ze zevní strany.
 • Rima palpebrarum – štěrbina na okrajích víček. Z laterální strany končí jako angulus oculi lateralis (zevní oční koutek) a z mediální jako angulus oculi medialis (vnitřní oční koutek).
 • Facies anterior palpebrare (přední plocha víčka) - plocha krytá kůží v tela subcutanea.
  • tela subcutanea (podkoží) – nejtenčí na víčkách, zde je velmi řídká a umožňuje lehké posuny

Základní stavba[upravit | editovat zdroj]

průřez horním víčkem
 • Septum orbitale – vazivová ploténka, která zavěšuje tarsální ploténky u vstupu do orbity. Rozbíhá se od horní a dolní očnice směrem k rima palpebrarum.
 • Tarsus superiror et tarsus inferior (horní a dolní tarsální ploténky)
  • Tuhé vazivové ploténky u oční štěrbiny. Jejich laterární části jsou spojeny s orbitou díky ligamentum palpebrale laterale (k ligamentu jsou upnuty oblouky m. orbitalis). Mediální část se váže na ligamentum palpebrale mediale.
  • M. tarsalis superior a šlacha m. levator palpebrae superioris – svaly tarsální ploténky horního víčka.
  • M. tarsalis inferior – sval tarsální ploténky dolního víčka.
 • Glandulae tarsales – najdeme je v každé tarsální ploténce. Ústí do limbus palpebralis posterior. Svým sekretem mastí okraje víček a tím brání přetékání slz.
 • Musculus orbicularis oculi – dělí se na pars palpebralis a pars orbitalis.

Volný okraj víčka[upravit | editovat zdroj]

 • Limbus palpebralis anterior (přední hrana víčka) – vytváří přechod z přední strany víčka do rima palpebrarum. Zde vyrůstají ve třech až čtyřech řadách řasy – cilia. Na pochvy řas jsou vázané glandulae sebaceae – mazové žlázky. Do pochev řas (nebo volně do okraje víčka) ústí glandulae ciliares – apokrinní žlázy.
 • Limbus palpebralis posterior (zadní hrana víčka) – nachází se mezi z rima palpebrarum a facies posterior palpebrae.
 • Facies posterior palpebrae (zadní plocha víčka) – jedná se tedy o zadní část víčka, blíže k oku. Pokrývá ji spojivka.
Cévy víček, přední pohled
1. arteria et vena supraorbitalis
2. a. nasalis
3. a. angularis
4. a. facialis
5. a. suborbitalis
6. a. temporalis superficialis (ramus anterior)
7. a. lacrimalis
8. a. palpebralis superior
9. anastomosis (a. palpebralis superior, temporalis superficialis et lacrimalis)
10. a. palpebralis inferior
11. v. facialis
12. v. angularis
13. v. temporalis supeficialis

Cévy a nervy[upravit | editovat zdroj]

Cévy[upravit | editovat zdroj]

Tepenní zásobení je zprostředkováno pomocí a. lacrimalis a aa. palpebrales mediales jako větve z a. ophthalmica.

Nervy[upravit | editovat zdroj]

Inervace je zprostředkovaná 1. a 2. větví trojklanného nervu, stejně jako u spojivky.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. - vydání. Grada, 1997. 655 s. ISBN 9788071691402.
 • PETROVICKÝ, Pavel. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi : Neuroanatomie, smyslová ústrojí a kůže. III. svazek. - vydání. Osveta, 2002. 542 s. ISBN 9788080630485.