Slzný aparát

From WikiSkripta

Základem pro slzný aparát (apparatus lacrimalis) je glandula lacrimalis, produkující slzy neboli lacrimae. Ty putují skrz ductuli excretorii. Rozptylují se ve fornix conjuctivae superior po povrchu rohovky, víčkové a bulbární spojivky. Slzy poté vtékají skrz rivus lacrimalis do lacus lacrimalis (slzného jezírka). Poté jsou odváděny odvodními slznými cestami do nosního průchodu.

Slzný aparát

Anatomie[edit | edit source]

Glandula lacrimalis (slzní žláza)[edit | edit source]

Tubuloalveolární žláza složena z lalůčků.

  • Ductuli excretorii – vystupují ze slzní žlázy.
  • Pars orbitalis – horní a větší část žlázy. Nachází se za septum orbitale.
  • Pars palpebralis – je dolní a menší část.
  • Rivus lacrimalis – kapilární štěrbina mezi přední plochou rohovky a víčky. Slzy zde putují do vnitřního koutku oka.
  • Lacus lacrimalis (slzné jezírko) – vkleslina, ze které jdou slzy do odvodních slzních cest.
  • Punctum lacrimale – malé otvůrky na vrcholech papillae lacrimales (=vyvýšeniny při mediálním okraji víčka). Fungují jako vstup do canaliculus lacrimalis.
  • Canaliculi lacrimales (slzní kanálky) – tenké kanálky (superior et inferior). Vedoucí slzy do saccus lacrimalis.

Saccus lacrimalis (slzní vak)[edit | edit source]

Trubicový vak ve vnitřním okraji fossa sacci lacrimalis. Zde srůstá s periostem, což umožňuje stálé otevření vaku. Zepředu a zezadu je obklopen povrchní a hloubkovou částí ligamentum palpebrale mediale. Kaudálně se slzný vak mění na ductus nasolacrimlais, neboli slzovod. Ductus prostupuje canalis nasolacrimalis a končí pod dolní nosní skořepou (meatus nasi inferior), kde je jeho ústí kryto slizniční řasou – plica lacrimalis.

Cévy a nervy slzního aparátu[edit | edit source]

Tepny slzní žlázy vycházejí z arteria lacrimalis. Pro slzní kanálky jdou tepny z mediální strany víčka. Saccus lacrimalis a ductus nasolacrimalis mají tepny z mediální stěny očnice a mediální stěny nosní dutiny.

Podél a. lacrimalis vede sympatický plexus lacrimalis. Parasympatická visceromotorická vlákna přicházejí z nukleus salivatorius superior nervi facialis.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. - vydání. Grada, 1997. 655 s. ISBN 9788071691402.
  • PETROVICKÝ, Pavel. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi : Neuroanatomie, smyslová ústrojí a kůže. III. svazek. - vydání. Osveta, 2002. 542 s. ISBN 9788080630485.