Inervace slzné žlázy

From WikiSkripta

Slzná žláza neboli glandula lacrimalis je inervována z ncl. salivatorius superior (ncl. posterior n. facialis) přes ggl. pterygopalatinum.

Slzná žláza – a)

Parasympatická inervace glandula lacrimalis[edit | edit source]

  • Těla viscerálních motoneuronů jsou uložena v ncl. salivatorius superior (ncl. posterior n. facialis), jejichž axony (pregangliová vlákna) vycházejí v n. facialis do canalis nervi facialis (kanálek v pyramidě, končí na zevní basi lební jako foramen stylomastoideum), který opouštějí v n. petrosus major. Ten se klade do žlábku (canalis nervi petrosi majoris) na přední ploše pyramidy, jde k jejímu hrotu a pak proráží skrze synchondrosis sphenopetrosa do fossa infratemporalis.
  • Ve fossa infratemporalis se spojuje spolu s n. petrosus profundus (postganliová sympatická vlákna plexus caroticus internus) za vzniku n. canalis pterygoidei, který jde dopředu skrze canalis pterygoideus do fossa pterygopalatina a v ní se napojuje na ggl. pterygopalatinum, kde se pregangliová vlákna přepojují na postgangliová, která jdou ve větvích n. maxillaris (2. větev trigeminu), vlákna pro slznou žlázu se oddělují do n. zygomaticus a z něj jdou v r. communicans cum nervo lacrimali do n. lacrimalis (větev z n. ophthalmicus, což je 1. větev trigeminu) a jím do slzné žlázy.

Přehled[edit | edit source]

Glandula lacrimalis
jádro ncl. salivatorius superior (ncl. posterior nervi facialis)
nerv(y) vedoucí pregangliová vlákna n. facialis – n. petrosus major – n. canalis pterygoidei
parasympatické ganglion ggl. pterygopalatinum
nerv(y) vedoucí postgangliová vlákna n. maxillaris – n. zygomaticus – r. communicans cum nervo lacrimalis – n. lacrimalis
cílový orgán (žláza) gl. lacrimalis

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]