Kostní věk

From WikiSkripta

Osifikace zápěstí

Kostní věk je označení pro průměrný věk, ve kterém se v populaci nacházejí kosti v daném stavu osifikace. Postup osifikace, vznik osifikačních jader, konec osifikace i zánik osifikačních chrupavek je tedy ukazatelem biologické vyspělosti daného jedince. K posouzení vyspělosti jedince se porovnává stav osifikace kostí, který se zjistí na základě rtg snímku, se skutečným kalendářním věkem dítěte.

Kostní věk přímo souvisí s hormonálním stavem jedince s neukončeným růstem, proto je přesným ukazatelem biologického věku, který popisuje individuální vyspělost jedince. Dívky jsou přibližně o dva roky skeletálně zralejší.

Nejčastěji se kostní věk hodnotí podle RTG snímku nedominantní ruky. Lze však hodnotit i pomocí snímků kolene či tarsu. Zhodnocuje se stav osifikace, případné vznikající abnormality a šíře epifyzárních štěrbin.

Pro hodnocení výsledků se dříve používaly srovnávací atlasy, dnes se nejčastěji používají metody Greulich-Pyle (GP) a Tanner-Whitehause (TW3).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]