Obrna nervus peroneus communis

Z WikiSkript

Nervus peroneus communis

N. peroneus dostává vlákna z kořenů L4–S1. Z n. ischiadicus se odděluje jako společný kmen n. peroneus communis a v oblasti prostupu do m. peroneus se dělí na povrchovou a hlubokou větev. Při svém průběhu obkružuje hlavičku fibuly, kde je uložen velice povrchově a je v tomto místě často zraňován.

Sezitivně inervuje zevní stranu lýtka. Motoricky řídí everzi nohy, extenzory přední strany bérce a drobné svaly dorza nohy.


Obraz obrny[upravit | editovat zdroj]

  • Postižení extensorů (dorsální flexe nohy) a peroneálních svalů (pronace nohy), nemocný nemůže zvednout špičku, postavit se na patu – chůze je charakteristická – z obrny svalů by pacient vláčel špičku a laterální okraj nohy o podložku a zakopával by o ně, tak kompensačně aby tomu zabránil nadměrně ohýbá DK v kyčli a koleni – tzv. kohoutí chůze (čapí chůze, peroneální chůze), navíc stepuje – podložky se dotýká nejprve špičkou a vnějším okrajem nohy, pak teprve patou
  • Poruchy sensitivity v inervační oblasti (hlavně hřbet nohy)

Příčiny[upravit | editovat zdroj]

  1. Útlak v oblasti hlavičky fibuly – nerv může být ke kosti přitlačen a zhmožděn (např.: sádrová fixace, dlouhodobě imobilizovaní, operační poloha na boku, dlouhodobá pozice v dřepu při práci na zahradě)
  2. Poranění trakcí – následek luxace kolene nebo distorze kotníku
  3. Úžinový syndrom – útlak vazivovým pruhem ve fibulárním tunelu, přední syndrom tarzálního tunelu
  4. Kompartment syndrom
  5. Systémové polyneuropatievaskulitidy, amyotrofická laterální skleróza


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • AMBLER, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK, et al. Klinická neurologie :  část speciální. II. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-389-9.