Regio glutealis

Z WikiSkript

Regio glutealis sa nachádza v rozsahu m. gluteus maximus a medius.


Ohraničenie
Mediálna hranica: gluteálna rýha
Distálna hranica: sulcus glutealis
Proximálna hranica: crista iliaca
Laterálna hranica: vertikála spustená zo spina iliaca anterior superior

Reliéf je daný podkožným tukom a gluteálnymi svalmi, pod ktorými leží kyčelný kĺb. Palpačne sú prístupné spina iliaca anterior superior, spina iliaca posterior superior, trochanter major a tuber ischiadicum.

Koža gluteálnej krajiny je silná, podložená silnou vrstvou podkožného tuku, zvlášť u žien. Senzitívnu inerváciu zabezpečujú dorzálne vetvy dolných lumbálnych a horných sakrálnych nervov a vetvy z n. cutaneus femoris posterior (nn. clunium). Fascia glutea súvisí s väzivovými septami medzi snopcami m. gluteus maximus. Pri jeho prednom okraji pokračuje na m. gluteus medius, kde je zosilnená. Laterodistálne naväzuje na tractus iliotibialis. Pri trochanter major prechádza do fascia lata femoris.

Snopce m. gluteus maximus smerujú laterokaudálne a prechádzajú do aponeurotickej šľachy, ktorá sa upína na trochanter major a do tractus iliotibialis. Medzi trochanter major a šľachou je uložená rozsiahla bursa trochanterica musculi glutei maximi.
Ďalšiu vrstvu tvorí m. gluteus medius, ktorý prekrýva m. gluteus minimus.
Kaudálne od m. gluteus medius leži m. piriformis a ďalšie pelvitrochanterické svaly. Priebehom m. piriformis je foramen ischiadicum majus rozdelené na foramen suprapiriforme (n. et vasa glutea superiora) a infrapiriforme (n. ischiadicus, mediálne od neho n. cutaneus femoris posterior a n. et vasa glutea inferiora.
Do foramen ischiadicum minus vstupuje po krátkom priebehu okolo spina ischiadica n. pudendus a vasa pudenda interna.

Klinická korelácia
Do horného, vonkajšieho kvadrantu gluteálnej krajiny sa aplikujú intramuskulárne injekcie.