Regio glutealis

Z WikiSkript

Regio glutealis sa nachází v rozsahu m. gluteus maximus a medius.


Ohraničenie
Mediální hranice: gluteální rýha
Distální hranice: sulcus glutealis
Proximálna hranice: crista iliaca
Laterální hranice: vertikála spuštěná ze spina iliaca anterior superior

Reliéf je dán podkožním tukem a gluteálními svaly, pod kterými leží kyčelní kloub. Palpačně jsou přístupné spina iliaca anterior superior, spina iliaca posterior superior, trochanter major a tuber ischiadicum.

Kůže gluteální krajiny je silná, podložená silnou vrstvou podkožního tuku, zvláště u žen. Senzitivní inervaci zabezpečují dorzální větve dolních lumbálních a horních sakrálních nervů a větve z n. cutaneus femoris posterior (nn. clunium). Fascia glutea souvisí s vazivovými septy mezi snopci m. gluteus maximus. Při jeho předním okraji pokračuje na m. gluteus medius, kde je zesílená. Laterodistálně navazuje na tractus iliotibialis. Při trochanter major přechází do fascia lata femoris.

Snopce m. gluteus maximus směřují laterokaudálně a přechází do aponeurotické šlachy, která se upíná na trochanter major a do tractus iliotibialis. Mezi trochanter major a šlachou je uložena rozsáhlá bursa trochanterica musculi glutei maximi.
Další vrstvu tvoří m. gluteus medius, který překrývá m. gluteus minimus.
Kaudálně od m. gluteus medius leží m. piriformis a další pelvitrochanterické svaly. Průběhem m. piriformis je foramen ischiadicum majus rozděleno na foramen suprapiriforme (n. et vasa glutea superiora) a infrapiriforme (n. ischiadicus, mediálně od něj n. cutaneus femoris posterior a n. et vasa glutea inferiora.
Do foramen ischiadicum minus vstupuje po krátkém průběhu okolo spina ischiadica n. pudendus a vasa pudenda interna.

Klinická korelace
Do horného, vnějšího kvadrantu gluteální krajiny se aplikují intramuskulární injekce.