Articulatio temporomandibularis

From WikiSkripta

Articulatio temporomandibularis
Čelistní kloub
Articulatio temporomandibularis
Articulatio temporomandibularis
TA A03.1.07.001
Typ kloubu složený s discus art.
Kloubní plochy caput madibulae (hlavice), fossa mandibularis ossis temporalis (jamka)
Kloubní pouzdro volné
Vazy lig. mediale, laterale, sphenomandibulare, stylomandibulare, pterygospinale, raphe pterygomandibularis
Pohyby a rozsah deprese, elevace, protrakce, retrakce, lateropulze

Čelistní kloub, articulatio temporomandibularis, patří mezi nejsložitější klouby v lidském těle.

Typ kloubu[edit | edit source]

Kloub složený, obsahuje discus articularis.

Kloubní plochy[edit | edit source]

Hlavicí je caput mandibulae. Jamku tvoří fossa mandibularis včetně tuberculum articulare šupiny kosti spánkové. Kloubní jamka je v přední polovině konvexní (díky vyklenutému tuberculum articulare) → v sagitálním řezu má tvar ležatého S (sedlovitý tvar). Konvexní část kloubní jamky (tuberculum articulare) se vytváří teprve s dokončením prořezávání mléčného chrupu.

Na rozdíl od jiných kloubů jsou kloubní plochy kryty vazivovou chrupavkou.

Discus articularis[edit | edit source]

Kloubní štěrbina je v první polovině života rozdělena kloubním diskem ve dva zcela oddělené úseky: temporodiskální a diskomandibulární. U starších lidí se v disku objevuje centrální perforace → oba úseky spolu v pokročilém věku komunikují. Discus articularis tvoří vazivová chrupavka, uprostřed tenčí (eventuelně s otvorem ve stáří). Discus je pevněji připojen k vnitřní a dolní straně kloubního pouzdra, takže při pohybech se pohybuje stejným směrem jako hlavička.

Kloubní pouzdro[edit | edit source]

Kloubní pouzdro sahá zezadu od fissura tympanosquamosa směrem dopředu až před přední okraj tuberculum articulare. Po stranách začíná okolo kloubní jamky a upíná se na krček mandibuly.

Čelistní kloub

Zesílení kloubního pouzdra a kloubní vazy[edit | edit source]

Kloubní pouzdro je zesíleno těmito kloubními vazy:

 • ligamentum laterale − na zevní straně kloubu, od processus zygomaticus kosti spánkové ke krčku mandibuly;
 • ligamentum mediale − na vnitřní straně kloubu;
 • ligamentum sphenomandibulare – mediálně od lig. mediale, od spina ossis sphenoidalis k lingule mandibuly;
 • ligamentum pterygospinale − mediálně od lig. mediale, od spina ossis sphenoidalis k lamina lateralis processus pterygoidei;
 • ligamentum stylomandibulare − od processus styloideus na zadní okraj ramus mandibulae;
 • raphe pterygomandibularis − od hamulus pterygoideus za poslední stoličku mandibuly.

Některá ligamenta jdou sice mimo kloub, mají však význam pro zajištění pohybů v kloubu.

Zenkerův polštář[edit | edit source]

Retroartikulární plastický Zenkerův polštář je zvláštní zařízení v čelistním kloubu. Má význam pro funkci kloubu, protože při depresi mandibuly se její hlavička posunuje dopředu a za ní by tak vznikl prázdný prostor. Polštář tvoří tukové vazivo s množstvím žil, tyto žíly patří k plexus pterygoideus. Žilní pleteň se plní krví při otvírání úst, při němž se hlavice a disk posunují dopředu. Mezi kloubním pouzdrem a krčkem mandibuly na straně jedné a zevním zvukovodem na straně druhé vzniká podtlak, který se náplní této pleteně vyrovnává. Při zavírání úst, tedy při zpětném pohybu hlavičky, se krev vytlačí ze žil pleteně do vena retromandibularis.

Pohyby[edit | edit source]

Pohyby v čelistním kloubu jsou možné jen tehdy, když jsou oba klouby volné.

Základní pohyby jsou:

 • deprese mandibuly − otvírání úst;
 • elevace mandibuly − zavírání úst;
 • protrakce mandibuly – posun dopředu;
 • retrakce mandibuly – posun dozadu.

Při těchto pohybech dochází ke stejnému pohybu v obou kloubech zároveň.

Dalším typem pohybu je:

 • lateropulse − pohyb ke stranám; v daném okamžiku dochází v kloubech pravé a levé strany k odlišným pohybům. Tento typ pohybu je kombinací protrakce strany jedné a rotace strany druhé. Hlavice, na jejíž stranu se lateropulse děje, zůstává v jamce a rotuje mírně laterálně. Kloubní hlavice opačné strany je posunována vpřed a dolů.

Svaly ovlivňující pohyb kloubu jsou:

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I. : Pohybové ústrojí. 1. vydání. Martin, SR : Vydavateľstvo Osvěta, 2001. 463 s. ISBN 80-8063-046-1.