Musculus digastricus

From WikiSkripta

(Redirected from Digastricus)

musculus digastricus
sval dvojbříškový
musculus digastricus
musculus digastricus
TA A04.2.03.002
Funkce depresse mandibuly při fixované jazylce, elevace jazylky při fixované mandibule
Inervace r. digastricus n. facialis, n. mylohyoideus
Začátek venter posterior – incisura mastoidea ossis temporalis
Průběh bříška v sebe přechází šlachou, která je vazivovým poutkem přichycena ke corpus ossis hyoidei
Úpon venter anterior – fossa digastrica mandibulae

Začátek:

Úpon:

Průběh: Venter anterior a posterior v sebe přechází přes šlachu, která je vazivovým poutkem přichycena ke corpus ossis hyoidei. Tato šlacha proráží úpon musculus stylohyoideus.

Inervace: r. digastricus (n. facialis) pro venter posterior, n. mylohyoideus (n. mandibularis) pro venter anterior.

Funkce: depresse mandibuly při fixované jazylce, elevace jazylky při fixované mandibule.

Původ: venter anterior – první branchiální oblouk (jeho processus mandibularis), venter posterior – druhý (hyoidní) branchiální oblouk.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.