Musculus mylohyoideus

From WikiSkripta

(Redirected from Mylohyoideus)

musculus mylohyoideus
jazylkočelistní sval
musculus mylohyoideus
musculus mylohyoideus
TA A04.2.03.006
Funkce zdvihání jazylky, deprese mandibuly
Inervace n. mylohyoideus (n. mandibularis)
Začátek linea mylohyoidea mandibulae
Úpon přední plocha corpus ossis hyoideiZačátek: Linea mylohyoidea mandibulae.

Úpon: Přední plocha corpus ossis hyoidei, raphe mylohyoidea – tenký proužek vaziva, jenž ho spojuje se stejným svalem na druhé straně.

Inervace: N. mylohyoideus (n. mandibularis).

Funkce: Zdvihání jazylky, deprese mandibuly.

Původ: Processus mandibularis prvního branchiálního (žaberního) oblouku.

Variace: Absence svalu, nebo jeho propojení s okolními svaly.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.