Svalové dno pánevní

Z WikiSkript

Svaly dna pánevního, musculi diaphragmatis pelvis, patří funkčně k souboru svalů hráze, musculi perinei. Vývojově souvisejí s kosterním svalstvem, z něhož vznikly a mají s ním některé společné funkce a souhyby. Povrchové svaly hráze se vyvinuly z původního svěrače kloaky a rozdělily se na m. sphincter ani externus a m. sphincter urogenitalis, z něhož se dál vyvinuly svaly hráze. Kraniálně od těchto svalů, ve východu pánevním, je vlastní dno pánevní, diaphragma pelvis.

Dno pánevní[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Přehlednou tabulku těchto svalů naleznete na stránce Svaly pánevního a močopohlavního dna (tabulka)

Diaphragma pelvis má nálevkovitý tvar. Začíná na stěnách malé pánve a sbíhá se kaudálně k průchodu konečníku.

Svalové dno pánevní
Svalové dno pánevní a perineum

Na stavbě diaphragma pelvis se podílejí tyto svaly:

Dorsálně za diaphragma pelvis je kostrč, coccyx, a na ní vpředu a vzadu podélně probíhají svalové snopce m. sacroccygeus ventralis a m. sacrococcygeus dorsalis. Tyto svaly patří již k hlubokým svalům zad.

Musculus levator ani (zdvíhač konečníku)[upravit | editovat zdroj]

M. levator ani je sval párový. Oba svaly oboustranně vytvářejí ventrální a boční úseky nálevky diaphragma pelvis. Skládájí se z pubické části, pars pubica, m. pubococcygeus a z ilické části, pars iliaca, m. iliococcygeus.

M. pubococcygeus začíná od dorsální plochy os pubis, přibližně 1 cm od symphysis pubica. [1] Mezi odstupem svalů levé a pravé strany je vytvořená štěrbina, hiatus urogenitalis. Zadní snopce obkružují vyústění recta. Svalové snopce se upínají jednak do druhostranného homologního svalu, jednak do lig. anococcygeum.

M. iliococcygeus tvoří boční část diaphragma pelvis. Začíná jako vazivový pruh, arcus tendineus musculi levatoris ani, od os pubis dorsálně ke spina ischiadica. Upíná se do lig. anococcygeum a na okraje kostrče.

Musculus coccygeus[upravit | editovat zdroj]

Tento sval je tvořený svalovými snopci přiloženými k pánevní ploše lig. sacrospinale.

Inervace[upravit | editovat zdroj]

Všechny svaly pánevního dna jsou inervovány z přímých větví plexus sacralis (kořenová inervace S3-S4).[1]

Fascie pánevního dna[upravit | editovat zdroj]

Dle polohy rozeznáváme:

  • Fascia diaphragmatis pelvis superior;
  • Fascia diaphragmatis pelvis inferior.

Fascia diaphragmatis pelvis superior je pokračováním fasciae pelvis parietalis (resp. fasciae endoabdominalis). Pokrývá m. levator ani a m. coccygeus na pánevní straně. Fascia diaphragmatis pelvis inferior kryje svaly na vnější straně.

Funkce svalů dna pánevního[upravit | editovat zdroj]

Diaphragma pelvis tvoří pružnou spodinu pánve. Pracuje současně se svaly zad a břišními svaly. Slouží jako podpora orgánů pánve (na př. podpůrný aparát děložní) a přispívají k normální mikci.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.
  1. a b ČIHÁK, Radomír a Miloš (PROF.MUDR). Anatomie 1. - vydání. Grada Publishing, spol. s.r.o., 2001. 497 s. s. 370. ISBN 9788071699705.