Mechanismus erekce

Z WikiSkript

Erekce je vyvolána sexuální představou nebo mechanickou stimulací erotogenních zón.

Průběh nervového vzruchu[upravit | editovat zdroj]

Neerekovaný a erekovaný penis

V případě stimulace glans penis/clitoris jde signál aferentně skrze nervus pudendus do sakrálního erekčního centra (S2-S4), to pošle eferentní signál na parasympatické nervi splanchnici pelvici (pregangliové) přes plexus hypogastricus inferior, plexus prostaticus na nervi cavernosi (postgangliové), které zapříčiní erekci. Tato reflexní erekce je do značné míry nezávislá na vlivech kůry, protože může zůstat zachována i u lidí s poraněnou krční či hrudní míchou. Erekční centrum je ovlivňováno také nadřazenými centry v pontu, prodloužené míše, ale především v diencefalu, resp. v pravé části hypothalamu.

Parasympatické nervi cavernosi působí na Ebnerovy polštářky, což je fyziologické ztluštění stěny aa. helicinae tvořené hladkým svalstvem. Jejich ochabnutí zapříčiní zvýšený průtok krve a naplnění caveren hlavně corpus cavernosum, méně corpus spongiosum. Tím, že se větvě aa. helicinae naplní, v nich prudce vzroste tlak až na 1000 mmHg. Dilatované aa. helicinae stlačují odvodné žíly, čímž je znemožněn odtok krve.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 2. 1. vydání. Praha : Avicenum, 1988. s. 488. ISBN 80-247-0143-X.
  • MOORE, Keith a A. AGUR. Essential Clinical Anatomy. - vydání. Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 692 s. ISBN 9780781762748.

.