Svaly pánevního a močopohlavního dna (tabulka)

From WikiSkripta

Svaly pánevního dna[edit | edit source]

JMÉNO SVALU ROZDĚLENÍ ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE OBRÁZEK
M. LEVATOR ANI

(3)

M. PUBOCOCCYGEUS

(=PARS PUBICA)

1. M. PUBOPERINEALIS: snopce vzařují do centrun tendineum perinei,
2.
a) M. PUBOPROSTATICUS ♂️ (= m. levator prostatae): mediální snopce obkružující prostatu,
b) M. PUBOVAGINALIS ♀️ :snopce vzařují do stěny pochvy,
3. M. PUBOANALIS: kříží se a splývají s podélnou svalovinou konečníku

proplétání snopců za hiatus urogenitalis;
lig. anococcygeum,
část snopců vede na kostrč

stlačuje orgány ze stran a pomáhá kontinenci, břišní lis

n. pudendus (anterolaterální část)
r. ventralis n. sacralis S4

An atlas of human anatomy for students and physicians (1903) (14596816999).jpg
M. PUBORECTALIS kaudálně pod m. pubococcygeus spojuje se s druhostranným svalem uzavírá konečník (synergista m. sphincter ani externus) a přispívá k vytvoření angulus anorectalis n. pudendus (anterolaterální část)

r. ventralis n. sacralis S4

M. ILIOCOCCYGEUS

(=PARS ILIACA)

vazivový pruh na f. obturatoria mezi canalis obturatorius a spina ischiadica (= arcus tendineus m. levatoris ani);
přidává se k lig. anococcygeum

laterální strana kostrče stlačuje orgány ze stran a pomáhá kontinenci

n. pudendus (anterolaterální část)
r. ventralis n. sacralis S4

COCCYGEUS

(1)

M. ISCHIOCOCCYGEUS

spina ischiadica a stěna pánve;
přikládá se na vnitřní stranu lig. sacrospinale a splývá s ním

laterální okraje kostrče a obratel S5

pomáhá stlačovat orgány a udržovat kontinenci, břišní lis, vdechový sval;
často převažuje jeho vazivová složka

rr. ventrales n. sacralis S4
Gray404.png

Svaly močopohlavního dna[edit | edit source]

JMÉNO SVALU ZAČÁTEK ÚPON FUNKCE INERVACE OBRÁZEK
M. TRANSVERSUS PERINEI SUPERFICIALIS ♂️♀️ [1] (variabilní) tuber ischiadicum (mediální a ventrální část) centrum tendineum perinei

udržuje centrum tendineum perinei a orgány ve střední rovině;
slabý, často chybějící sval

nn. perineales,
nn. pudendi,
rr. ventrale nn. sacralium,
nn. splanchnici pelvici

Gray408.png
Muscles of the male perineum-Gray406.png
M. TRANSVERSUS PERINEI PROFUNDUS ♂️[2] ramus ossis ischii (mediální část) centrum tendineum perinei

udržuje centrum tendineum perinei a orgány ve střední rovině;
u ženy nahrazen snopci hladké svaloviny

nn. perineales,
nn. pudendi,
rr. ventrales nn. sacralium,
nn. splanchnici pelvici

M. ISCHIOCAVERNOSUS ♂️ ♀️ tuber ischiadicum (mediální část), ramus ossis ischii laterální strana crus penis/ clitoridis stlačuje crus penis/crus clitoridis, podporuje erekci – smrštěním vztyčuje penis nn. perineales, nn. pudendi, rr. ventrales nn. sacralium, nn. splanchnici pelvici
Ischiocavernosus-male.png

Ischiocavernosus-female.png
M. BULBOSPONGIOSUS ♂️ ♀️

centrum tendineum perinei, raphe perinei;
obemyká bulbus / vestibuli a gl. vestibularis major,
ventrolaterálně se oba svaly rozestupují

zadní vlákna ♂️: f. perinei / centrum tendineum perinei, m. sphincter ani externus
střední ♂️ ♀️: dorsum penis / dorsum corporis clitoridis
přední ♂️ ♀️: strany crura penis a f. penis / strany corpora cavernosa clitoridis

♂️ :
vyprázdění uretry při močení a ejakulaci
střední: pomáhají při erekci stlačením bulbus penis
přední: pomáhají při erekci stlačením v. dorsalis penis profunda
♀️ :
svírá poševní vchod a vyprazdňuje gl. vestibulares
přední: pomáhají při erekci stlačení v. dorsalis clitoridis profunda

nn. perineales,
nn. pudendi,
rr. ventrales nn. sacralium,
nn. splanchnici pelvici

Bulbospongiosus-Male.png

Bulbospongiosus-Female.png
M. SPHINCTER URETHRAE EXTERNUS ♂️ ♀️

♂️ :
horní část: obkružuje cervix vesicae a přechází do hladké svaloviny močového měchýře (vzadu) a prostaty (vepředu),
dolní část: obepíná p. membranacea uretrae, část vláken přechází do hladké svaloviny prostaty;
♀️ :
obkružuje horní ⅓ uretry, splývá s hladkou svalovinou močového měchýře (nahoře), pochvy a močové trubice (dole);
obkružuje močovou trubici

některá vlákna na r. inferior ossis pubis

stlačení močové trubice,
relaxace při mikci,
kontrakce při vypuzení posledních kapek moče nebo semene z p. membranacea uretrae

nn. perineales,
nn. pudendi,
rr. ventrales nn. sacralium,
nn. splanchnici pelvici

Muscles of the male perineum-Gray406.png
M. COMPRESSOR URETHRAE ♀️[3]

přechod r. ossis ischii a r. inferior ossis pubis,
distálně navazuje na m. sphincter urethrae externus;
probíhá ventrálně po obou stranách pochvy a močové trubice

svaly obou stran se spojují před urethrou a pod m. sphincter urethrae
prodlužuje a stlačuje urethru, podporuje kontinenci

nn. perineales,
nn. pudendi,
rr. ventrales nn. sacralium,
nn. splanchnici pelvici

M. SPHINCTER URETHROVAGINALIS ♀️

centrum tendineum perinei;
ventrálně po obou stranách pochvy a močové trubice

svaly obou stran se spojují před urethrou pod m. compressor urethrae prodlužuje a stlačuje urethru, podporuje kontinenci

nn. perineales,
nn. pudendi,
rr. ventrales nn. sacralium,
nn. splanchnici pelvici


Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.


Poznámky
  1. = výskyt u ženy i u muže
  2. = pouze u muže
  3. = pouze u ženy